Partnerët

UNIVERSITETI I EVROPËN JUGLINDORE

Misioni i Universitetit është përcaktuar me statutin (dhjetor 1, 2008), i përmbahet përpjekjeve për të arritur përsosmëri në mësimdhënie dhe punë kërkimore akademike në sistemin e arsimit të lartë në vend, duke ofruar mundësi të barabarta për të gjithë në bazë të drejtësisë dhe meritës. Bashkëpunim aktiv me universitetet e tjera, si në Maqedoni dhe në universitete ndërkombëtare si një nga elementet kryesore të misionit të Universitetit.

Objektivi kryesor i Universitetit është drejtuar dhe menaxhuar për të kontribuar për gjuhën shqipe në arsim të lartë dhe, me mirëkuptim ndëretnik  të sigurojë mëshumgjuhësi dhe qasje multikulturore në mësimdhënie dhe hulumtim duke zhvilluar programe studimore në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare.

 
Shteti: Maqedonia
Personi për kontaktMarika Apostolova Trpkovska
Telefon: +389 44 356 172
http://www.seeu.edu.mk/
ССОУ МОША ПИЈАДЕ - ТЕТОВО

SHMKP "Mosha Pijade" u themelua në vitin 1928 si shkollë bujqësore e vogël e cila krijon kushte për trajnimin e studentëve nga pjesë të ndryshme të vendit. Në atë kohë, qëllimi kryesor i shkollës ishte që të edukojë stafin bujqësor të cilët do të përdorin njohuritë për qëllimet e tyre apo për fermat ekzistuese.

Sot, për shkak të rrjetit të përhapur e të gjerë të aktiviteteve në mjedisin lokal dhe rajonal dhe nevojat e ardhshme dhe mundësitë, kjo shkollë ëdshtë kthyer në një qendër moderne ku baza e të cilit ndodhet është edukimi i nxënësve nga llogaritë e shumëfishta brenda profesioneve të mëposhtme: mekanike, transport, bujqësi, veterinare, touristike dhe profesion Elektroteknik.

Aktualisht në shkollë mësojnë 1264 nxënës, të moshës 14 deri 18 vjeç. Mësimi është në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Përveç maqedonasve dhe shqiptarëve, në shkollë të mësojnë dhe turq, romë, muslimanët maqedonas dhe të tjerët.

Shteti: Macedonia
Personi për kontaktNebojsha Trpkovski
Telefon: +38975439789
http://web.mosapijade.te.mk/

Pakize Kokulu Anadolu Lisesi

Pakize Kokulu Anadolu Lisesi është një organizatë qeveritare që punon në kuadër të Departamentit Kombëtar të Arsimit në provincën Mersin. Ajo është e vendosur në një qytet të madh në bregdetin jugor të Turqisë. Mersin ka një nga portet më të rëndësishme në vend dhe gjithashtu është një qytet shumë piktoresk. Kjo shkollë është një nga shkollat më të mëdha në qytet, me 1,700 nxënës. Kjo shkollë organizon aktivitete të veçanta për të inkurajuar vetë-respektin, uljen mungesës së dashurisë, nxitjen e komunikimit tek fëmijët me prejardhje të ndryshme sociale dhe aftësitë e të mësuarit, ndryshimi i mentalitetit dhe qëndrimit ndaj nxënësve dhe aktiviteteve përmes terapive të punës.

Përveç kësaj, kjo shkollë është pjesë e një projekti shumë të rëndësishëm e koordinuar nga Ministria e Arsimit. Është në lidhje me "Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut" (DC / EDNJ) në Turqi, e cila është një projekt ambicioz me shumë komponente dhe bazohet në programet e fundit të planit të reformës së shkollave dhe përpjekjeve të vazhdueshme për të trajnuar mësuesit në fushën e arsimit për qytetari demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut (EQD / EDNJ) duke u zhvilluar në Turqi që nga viti 2008.

 
Shteti: Тurqia
Personi për kontaktCigdem Kum
Telefon: +905058232218
http://pakizekokulu.meb.k12.tr/
Zendensino

Zendensino është i përkushtuar për promovimin e zhvillimit të integruar dhe përmirësimin e dinamikës së qytetit Esposende cila zonë gjeografike është e lidhur direkt me turizmin dhe industrinë e gastronomisë. Qëllimi i parë dhe më i rëndësishëm i Zendensino është për të shtyp mungesën e profesionistëve të kualifikuar në fushën e turizmit, mikpritjen, informacionit dhe kujdesin e fëmijëve, duke kontribuar në këtë mënyrë ecurinë e studentëve dhe certifikimin profesional të të rinjve lokale. Zendensino është krenar që është në gjendje të mbajë teknikë të mirë të kualifikuar në tregun lokal të punës.

Shteti: Portugal
Personi për kontaktVasco Miranda
Telefon: +351966653795
http://www.zendensino.pt

Inercia Digital S.L.

Inercia Digital është një ndërmarrje e re sociale në Andaluzi, e themeluar në vitin 2012, me degët në të gjithë Evropën, dhe që përqëndrohet në nxitjen e trajnimeve të aftësive dixhitale në Europë si për organizatat dhe për sipërmarrësit.

Inercia Digital ka disa vite përvojë me projekte ndërkombëtare dhe evropiane, brenda dhe jashtë programit Erasmus + në të cilën ajo merr pjesë në mënyrë aktive. Në pajtim me këtë fushë gjatë dy viteve të fundit ka krijuar një faqet interneti drejtues dhe platform për e-mësim të destinuara për institucionet arsimore dhe ofruesit e shërbimeve (si shkollat, qendrat për arsimin e të rriturve, arsim të orientuar dhe aftësim profesional, etj) me qëllim të integrimit të TIK-ut në aktivitetet e tyre të përditshme me anë të trajnimit për aftësitë dixhitale dhe mjetet e internetit, e-mësimit, mundësitë virtuale të mësuarit dhe të bashkëpunim.

Inercia Дигитални është certifikuar nga AENOR si një kompani e re inovative me zbatimin e ISO 29990: 2010 - Shërbim për të mësuar në lidhje me arsimin dhe trajnimin joformal – me ndihmë të projektit CooperActive.

Shteti: Spain
Personi për kontakt: Caridad Martínez Carrillo de Albornoz
Telefon: +34687680571
http://www.inerciadigital.com