Ortaklar


Üniversitenin Misyonu, Statüde (1 Aralık 2008) tanımlanmış olup, herkese eşitlik ve hak temelinde eşit fırsatlar sunarak Makedonya Cumhuriyeti’ndeki yüksek öğretim sistemi içinde öğretim ve araştırmada mükemmellik ister. Üniversitenin misyonunun en önemli unsurlarından biri, Makedonya Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler ve uluslararası üniversiteler ile aktif işbirliği içeriyor.

Üniversitenin yönetildiği ve yönettiği temel amaç, karşılıklı etnik gruplar arası anlayışla Arnavut dilinde yüksek öğretime katkıda bulunmak ve geniş Avrupa ve uluslararası standartlara göre çalışma programları geliştirerek öğretim ve araştırmaya çok dilli ve çok kültürlü bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır

Земја: Macedonia
Лице за контактMarika Apostolova Trpkovska
Телефон: +389 44 356 172
http://www.seeu.edu.mk/S.S.O.U “Mosha Pijade”, 1928’de ülkenin birçok yerinde öğrencilerin uzman yeterlilik koşullarını sağlayan, daha düşük bir tarımsal okul olarak kuruldu. Öğretim iki yıl ve birinci nesil 30 öğrenciden oluşuyordu. Okulun temel amacı, bilgiyi kendi mülklerinde veya tarım ekonomilerinde kullanacak tarımsal personeli yetiştirmekti..

Земја: Macedonia
Лице за контактNebojsha Trpkovski
Телефон: +38975439789
http://web.mosapijade.te.mk/Pakize Kokulu Anadolu Lisesi, Mersin İli Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir devlet okuludur.Türkiye’nin güney kıyısında büyük bir şehirde bulunmaktadır. Kent, ülkenin en önemli limanlarından birine sahiptir ve aynı zamanda  da doğal güzellikleriyle resmedilmeye değer çok canlı bir şehirdir. Okulmuz 1700 öğrenciye sahip, kentin en büyük okullarından birisidir.

Türkiye’de Üniversite başarısıyla Genel liseler içinde iyi bir yer alan, fiziki olanaklarının kısıtlı olmasına rağmen öğrencilerine sosyal, sportif faaliyetlere üst düzeyde katılım sağlayabilen; Türkiye’nin en iyi üniversitelerine ileride toplumu yönlendirebilecek gençliği hazırlayan, kendine güveni tam, yaratıcı, görev ve sorumluluk bilinci olan, yeteneklerini sergileyebilen, duyarlı bireyler yetiştiren bir okuldur.

Земја: Turkey
Лице за контактCigdem Kum
Телефон: +905058232218
http://pakizekokulu.meb.k12.tr/

Zendensino, coğrafi bir alan olarak turizm ve gastronomi endüstrisi ile doğrudan bağlantılı olan Esposende kentinin dinamiklerinin bütünsel kalkınmayı ve gelişmeyi teşvik etmeyi taahhüt eder.

Zendensino’nun ilk ve en önemli amacı, Turizm, İkram, Bilişim ve Çocuk Bakımı alanlarında nitelikli uzmanların yokluğunu ortadan kaldırarak, bu yolla, yerel gençlerin akademisyen ve mesleki belgelemenin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Zendensino, yerel iş piyasasında nitelikli teknisyenlerin yer alabilmesinden gurur duymaktadır

Земја: Portugal
Лице за контактVasco Miranda
Телефон: +351966653795
http://www.zendensino.pt


Inercia Digital, 2012 yılında Avrupa çapında satış noktaları ile kurulmuş ve hem Avrupa’daki dijital becerilere yönelik eğitimler, hem kuruluşlar, hem de girişimciler için desteklenmeye odaklanan yenilikçi bir Endülüs sosyal kuruluştur.

Inercia Digital olarak biz, Erasmus + Programının içinde ve dışında çeşitli projelerle uluslararası ve Avrupa projeleri deneyimine sahibiz. Uzmanlık alanına dayalı olarak, son iki yılda BİT’i kendi günlük aktivitelerine entegre etmek için, eğitim kurumları / sağlayıcıları (okullar, yetişkin eğitim merkezleri, MEÖ vb.) Için web siteleri ve e-öğrenme platformları oluşturdu ve kurdu. Dijital yeterlilikler ve web araçları, e-öğrenme, sanal fırsatlar ve işbirlikçi öğrenme konularında eğitimler vermektedir. Inercia Digital, AENOR tarafından Genç Yenilikçi Şirket olarak sertifika almıştır ve CooperActive Projesi sayesinde yaygın eğitim ve öğretim için ISO 29990: 2010 – Öğrenme hizmetlerini uyguluyoruz.

Земја: Spain
Лице за контакт: Caridad Martínez Carrillo de Albornoz
Телефон: +34687680571
http://www.inerciadigital.com