İçerik

Katılım Şartları

Yarışmaya katılmak için devlet okulu olmalısınız.

Formu en geç 1 Haziran 2017 tarihine kadar doldurmalısınız.

Okulun dijital kaynakları kullanması ve yeterlilikleri  beş ana kategoride belirlenecektir:

Okul BİT kültürü

Kaynaklar ve Yapı

BİT müfredatla bütünleştirilmesi

Sürekli mesleki gelişim

Liderlik ve vizyon

Öz değerlendirme döneminin sonunda, proje uzmanları, daha önce yapılmış bir öz değerlendirme ile, en çok dijital kaynakları ve yeterliliklere sahip  okulları ziyaret edeceklerdir.

1 temmuz 2017’de sonuçlar açıklanacaktır.  Toplamda tüm bölümlerden  en çok puanı alan okul dijital alanda en iyi  okul seçilecektir.

Kazanan okuldan bir temsilci Huelva,İspanya’da ki son proje faaliyetinde okulunu temsil edecektir.