Anasayfa

Okulların anketleri: Eğitimde BIT, ( Avrupa için Dijital Gündem)    BİT’in Avrupa’daki okullarda nasıl sağlandığı ve kullanımının nasıl geliştiğini ana hatlarıyla çizmekle birlikte bazı engeller devam etmektedir. Birincisi, öğretmenler halen yetersiz BIT ekipmanının birçok ülkede BİT kullanımının önündeki en büyük engel olduğuna inanmaktadırlar. İkincisi, öğretmenleri ders hazırlamada BIT kullanırken, öğrenmede BIT’in sınıfta kullanımı nadirdir. BİT’de öğretmen eğitimi nadiren zorunludur ve çoğu öğretmen zamanını özel çalışmaya adar. Üçüncüsü, okullar öğretim ve öğrenmede BİT entegrasyonu ile ilgili politikaları birleştirdiklerinde, öğrenciler ve öğretmenler BIT ve BIT öğrenme tabanlı öğrenme etkinliklerinde en yüksek kullanıma sahipler. Bununla birlikte, çoğu okul bu kadar kapsamlı bir politikaya sahip değildir. Bu nedenle, öğretmenlerin genel olarak, BİT’in öğretme ve öğrenmede tam olarak kullanılması için radikal değişikliğe ihtiyaç duyulduğuna inanmaları şaşırtıcı değildir. Öğretmenler, öğretme ve öğrenme için BİT’i uygulamaya yönelik olumlu tutumlara ve erişime sahip olmasına rağmen, sık sık bunu zor bulmakta ve sadece teknik değil, aynı zamanda pedagojik olmak üzere sürekli destek gerektirmektedir. Veriler, Avrupa ülkeleri arasında Eğitim yaklaşımında BİT entegrasyonunda nispeten farklılıkların bulunduğunu da ortaya koymaktadır, bu nedenle Avrupa eğitim camiasının, eğitim etkinliğinin öğretilmesi ve yönetiminde BİT alanında iyi uygulamaların tartışılması için bir oda ihtiyacı vardır. Bu nedenle, okullar ile politika yaklaşımını uyumlu hale getirmek için, proje uluslararası alanda yapılmaktadır.

Planlanan faaliyetler boyunca proje, kalite geliştirme, eğitim düzeyindeki inovasyon mükemmelliği, özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcıları  ve okullarda BIT entegrasonu alanındaki diğer paydaşlar arasındaki ulusötesi işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla BİT’teki temel yetkinlikleri ve becerileri, okullara devam eden gençlerin öğrenme performansını artırmak istemektedir. (öğretim ve yönetim).

Dahası, proje ulusal düzeyde politika reformlarını tamamlamak ve özellikle iyi uygulamaların ve işbirliğinin yaygınlaştırılması yoluyla eğitim sistemlerinin modernleştirilmesini desteklemek üzere tasarlanmış bir Avrupa yaşam boyu öğrenme alanının ortaya çıkmasını artırmak ve farkındalık yaratmak istemektedir.

Öğrenme, öğretme ve çeşitli düzeylerde sayısal entegrasyonu artırma: BİT tabanlı eğitimin yanı sıra BİT tabanlı değerlendirme uygulamalarını destekleme. Özellikle, öğrenmede BİT kullanımını ve ilgili dijital yeterlikleri elde etmede veya geliştirmede öğretmenleri, öğretim elemanlarını destekleme.

Bu amaca ulaşmak için program, okullarla diğer araştırma ve eğitim organizasyonları arasında, iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak için eğitimde BİT entegrasyonu ve özel bir ağ oluşturulması amacıyla uzun vadeli bir işbirliğini teşvik eder; Bunu yapmak için program, Okul Ayrımında BİT Entegrasyonunun kurulması için bir dizi faaliyet önermektedir. Seçilen Okullar, örneğin, en iyi uygulamalar, eğitim atölyeleri, yaygınlaştırma etkinlikleri gibi çeşitli etkinliklere katılacaktır.

DISCO, bu projede yer alan ortaklar tarafından sağlanan çeşitli ekipman, araç vb. ürünlerin kullanımına dayanır ve ulusal ve uluslararası düzeyde son kullanıcılara sunulacaktır. Yerel düzeyde okullar, eğitimdeki BİT ile ilgili daha nitelikli ve bilinçli eğitim kadrosuna sahip olacaklar; bu projeden çıkan ürünler sadece projeye katılan kuruluşlar, öğretmenler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi son kullanıcılar tarafından değil, aynı zamanda, BİT eğitiminin ve BİT becerilerinin genç insanlar için daha iyi hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla projenin göz önünde bulundurularak ,eğitim  alanında çalışan yerel yetkililer ve doğrudan web sitesinden veya projede yer alan kuruluşları ziyaret eden öğretim sağlayıcıları tarafından da  kullanılacaktır

Bölgesel düzeyde DISCO, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimini desteklemeye katılan tüm aktörlere ve paydaşlara katılımcı ve entegre bir yaklaşım nedeniyle genel bir etkiye sahip olacaktır. Hepsi, proje sonuçlarının geliştirilmesi, test edilmesi ve değerlendirilmesine katkıda bulunur.

Ulusal ve Avrupa düzeyinde, Okullardaki BİT entegrasyonu alanında eğitim ve öğretim sağlayıcıları ve diğer paydaşlar arasındaki ulusötesi işbirliğinin, eğitim sistemlerinin modernizasyonunun  önemi konusundaki farkındalığının zenginleştirilmesi, Avrupa okulları ve eğitim personeli topluluğu arasında özellikle, iyi uygulamaların ve işbirliğinin artırılması.