Takimi fillestar

Data e Takimit: e Shtunë, 21 Nëntor
Koha e Takimit: 12:00
Kohëzgjatja e Takimit: 4 orë
Vendi: Shkup, Maqedoni
Pjesëmarrës:6

Objektivi kryesor ishte vendosja e menaxhimit të projektit për të vendosur termet dhe kushtet. Qëllimet e takimit që u analizuan dhe diskutuan ishin: - Paraqitja e çështjeve të menaxhimit - prezantimi i propozimit për platformën EOR dhe WEB PORTAL. Është e rëndësishme që idetë do të jenë të qarta që në fillim. Për këtë aktivitet përgjegjës ishte partneri Inercia Digital S.L. - Prezantimi i idesë kryesore të hulumtimit mbi praktikat më të mira në integrimin e TIK në shkollë - planifikimi i planit të shpërndarjes dhe vlerësimit – detyra tjera të projektit, qëllimet dhe çështjet buxhetore.

Gjatë takimit të gjithë partneritetet prezantuan veten dhe institucionin partner.

Më në fund u diskutuan hapat e ardhshëm për zhvillimin e projektit dhe u vendos që të ketë disa takime online përpara takimit tjetër të M2 që ishte planifikuar për në prill 2016 në Esposende të Portugalisë.