Praktikat e mira

Animoto

Animoto është program për krijimin e videos dhe mund të përdoret nga ana e mësimdhënësve dhe nxënësve për të krijuar video dinamike qoftë për orët ose për evenimente të veçanta shkollore. Të gjitha materialet, si fotografi, tekst, video dhe muzikë, në Animoto, në mënyrë automatike do të renditen, duke krijuar prezantim për disa minuta. Edukatorët mund të aplikojnë për llogari falas.

Resurset e nevojshme: kamerat, kompjuterët, telefonat e mençur ose tabletë dhe internet.

Më tepër:

Shembujt:

Edmondo

Edmodo është një hyrje e lehtë në sistemet për E-mësim, krijimin e klasave, diskutimeve, dhënies dhe pranimit të detyrave, përcjelljen e notave. Rrjeti Edmodo, mundëson që mësimdhënësit të ndajnë përmbajtje, dorëzojnë kuize, detyra, dhe të menaxhojnë komunikimin me nxënësit, kolegët dhe prindërit. Më e mira është se ajo është falas por ka edhe kufizime.

Resurset e nevojshme: Kompjuterë, telefona të mençur ose tableta si dhe internet.

Më tepër:

Shembujt:

Kahoot!

kjo platformë on-line mundëson krijimin e lojërave argëtuese në klasë, prej një sërë pyetjeve me zgjidhje të ndryshme në formë të diskutimit, kuizit ose hulumtimit. Gjithashtu mundësohet edhe vendosja e videove, fotografive dhe diagrameve për të shtuar motivim gjatë lojës. “Kahoots” më së miri zbatohet në grupe të klasave, ku lojtarët u përgjigjen pyetjeve në pajisjet e tyre, përderisa lojërat shihen në ekran të ndarë, duke i inkurajuar lojtarët që të shikojnë në ekran. Përfundimit mund të ndahen edhe konstatimet e rrjeteve sociale për të promovuar dhe diseminuar përmbajtjen e mësuar.

Resurset e nevojshme: Interneti, kompjuterë, telefona të mençur ose tabletë si dhe projektor.

Më tepër:

Shembujt:

Kodu

Kodu ju mundëson fëmijëve që të krijojnë lojëra për kompjuter dhe Xbox përmes gjuhës së thjeshtë programore vizuale. Kodu mund të shfrytëzohet për të mësuar kreativitetin, zgjidhjen e problemeve, tregimin e përrallave, si dhe për programim. Çdokush mund të shfrytëzojë Kodu për të krijuar lojë, fëmijë të vogël, si dhe të rritur, pa shkathtësi për dizajnim ose programim. Kodu për PC është në dispozicion për tu marrë falas.

Resurset e nevojshme: kompjuterë, telefona të mençur ose tableta dhe internet.

Më tepër:

Shembujt:

Storybird

Paraqet një mjet unik për gjuhë. Ilustrimet shfrytëzohen për të inspiruar nxënësit për të shkruar tregime. Ekzistojnë qindra ilustrime me kualitet të lartë, që nxënësit mund ti përdorin për ta ilustruar librin e tyre. Shfrytëzuesit nuk janë të obliguar që të regjistrohen që e bën më të kapshme për nxënësit më të vegjël.

Resurset e nevojshme: Kompjuterë dhe internet.

Më tepër: https://storybird.com/about/

Shembujt:

Audacity

Audacity mundëson incizimin e zërit që mund të integrohet në programe tjera. Nxënësit mund të krijojnë tregime, lexime, prezantime, etj. Ky mjet mundëson zhvillimin e fjalimit, dëgjimit, kreativitetit dhe vetëdijes për vetë shprehje të nxënësit.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, Internet, Dëgjuese, Mikrofon

Më tepër:

Shembujt: https://sites.google.com/site/audacityclassroom/

Capzles

Ekzistojnë shumë mënyra me të cilat Capzles mund të zbatohet në klasë, që paraqet një aplikacion që i përmbush nevojat e mësimdhënësve. Çka mundëson? E lehtëson mbledhjen e fotografive, videove, dokumenteve, e madje edhe postimeve në bllog në një vend, duke e bërë të përsosur për mësim, ose projekte on-line. Me Capzles mund të vendosni fotografi, MP3, MP3s, word, Excel, PowerPoint, si dhe PDF të dhëna. Gjithashtu mund të postoni drejtpërdrejt në Faqen tuaj pa u brengosur për përgatitjen e dokumenteve për vendosjen e tyre.  Capzles e mundëson të njëjtën në më shumë mënyra. Me çdo vendosje, krijohet moment në faqen tuaj.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, internet, tablet ose telefon të mençur

Më tepër:

Shembujt:

Creaza

Creaza is a digital learning tool that enables students to work with different subjects and topics by creating mind maps, presentations, comic strips, movies, and audio productions.

Creaza consists of four unique tools. Creaza also contains hundreds of ready-made exercises related to different subjects, topics, and curricula. Teachers can easily assign these exercises to their students by clicking the "Assign" button. They can edit and adjust the exercise's title and description, set a due date, and add media files that the students can use.

Resurset e nevojshme: Computers, smartphones or tablets and Internet

Më tepër: http://www.creaza.com/home

Shembujt:

Celestia

 Celestia mundëson shikimin e sistemit diellor, galaktikën dhe Universin përmes pasqyrimit real, në kohë reale dhe përshkrim tredimensional.  Është e lehtë për përdorim, jokomerciale, përkrah më tepër platforma, është softuer i hapur, pako e cila u rrit si një mjet i vlefshëm për arsimim në sferën e astronomisë. Përdoret nëpër shtëpitë, shkollat, muzetë dhe planetariumet, nëpër tërë botën, si mjet për vizuelizim nga ana e dizajnerëve të fluturimeve hapësinore. Është në dispozicion për kompjuter që shfrytëzojnë sistemet operative windows, Macintosh (Mac OS X) и Linux.

Resurset e nevojshme: Computers

Më tepër: http://www.shatters.net/celestia/documentation.html

Shembujt:

Hot Potatoes

Programi Hot Potatoes përmban 6 aplikacione, që mundësojnë të krijoni trajnime interaktive me më tepër zgjedhje, përgjigje e shkurtë, anagrame, fjalëkryqe, lidhje / renditje dhe plotësim të vendeve të zbrazura përmes internetit.

Resurset e nevojshme: Kompjuterë

Më tepër: https://hotpot.uvic.ca/tutorials6.php

Shembujt:

Scratch

Scratch është i dizajnuar për mësim dhe edukim. Një pjesë e madhe e edukatorëve i përkrahin kreatorët e Scratch që nga viti 2007, edhe në arsimimi formal dhe atë joformal, hulumtues shkencor nga sfera e arsimimit dhe IKT, bibliotekistë, edukatorë të muzeve dhe prindërit.

Resurset e nevojshme: Kompjuterët

Më tepër: http://scratched.gse.harvard.edu/resources/new-scratch

Shembujt:

GeoGebra

GeoGebra është softuer dinamik për matematikë për të gjitha nivelet e arsimit, që i bashkon gjeometrinë, algjebrën, tabelat, grafat, statistikën dhe kalkuluesin si një tërësi, lehtë për shfrytëzim, paket. GeoGebra është bashkësi që po përhapet shpejt te miliona shfrytëzues të pothuajse të çdo vendi. GeoGebra u rrit si një provajder lider, për softuer dinamik për matematikë, që e përkrah shkencën, teknologjinë, inxhinierinë dhe matematikën (CTEM) edukimin dhe inovacionet për mësim në tërë botën

Resurset e nevojshme: Kompjuterë

Më tepër: http://www.geogebra.org/manual/en/Tutorials

Shembujt:

Google Forms

Menaxhimi i regjistrimeve, Manage event registrations, ofron anketa të shpejta, përmbledhje të e-mail adresave, krijimin e kuzeve, etj. Me Google Forms, mund të krijoni edhe analizoni hulumtime në vetë kërkuesin, pa nevojë të ndonjë softueri shtesë. Në fakt mundet e dhe më mirë, ku më tepër shfrytëzues mund të punojnë njëkohësisht dhe çdo ndryshim ruhet në mënyrë automatike.

Resurset e nevojshme: Kompjuterë, internet

Më tepër: https://apps.google.com/learning-center/products/forms/get-started/

Shembujt:

PowToon

Mund të krijoni video të animuara dhe prezantime falas.  PowToon është program që mundëson zhvillimin e klipeve të animuara atraktive dhe prezantimeve të animuara për ueb faqen tuaj, takimin, rezyme - video leksion, ose çfarëdo që mund të shfrytëzohet për video të animuar.  Shabllonet e animuara në PowToon’s mund t’u ndihmojnë për të krijuar prezantime të animuara ose video që nga fillimi. Secili mund të krijojë animacione të shkëlqyeshme pa pagesë.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, telefon të mençur ose tablet, si dhe internet.

Më tepër: https://www.powtoon.com/

Shembujt:

Slides

Sllajd paraqet një faqe e prezantimit e krijuar nga softuer si PowerPoint ose Open Office Impress. Prezantimi është i përbërë prej disa sllajdeve. Prezantimet më të mira përbëhen nga përafërsisht dhjetë deri në dymbëdhjetë sllajde për ta transmetuar porosinë. Pa marrë parasysh nëse flitni në konferenca, takime ose dërgoni ndonjë e-postë, ajo do të transmetohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Mund të eksportohet në PDF format dhe të ndahet ose shtypet për publikun.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, telefon të mençur ose tablet, internet.

Më tepër: https://slides.com/

Shembujt:

Voki

Voki është program arsimor që ju mundëson shfrytëzuesve që të krijojnë karaktere personale. Voki është krijuar nga ana e Oddcast dhe gjendet në Njujork Voki karakteret mund të adaptohen për tu dukur si personalitete historike, filma të animuar, kafshë, madje edhe si kreator! Jepjani një zë Voki-t duke incizuar me mikrofon, me shfrytëzimin e numrit tonë dial-up ose dërgoni ndonjë audio materiali. Voki karakteret mund të dërgohen përmes e-mailit, të shpërndara në mediumet sociale, si dhe të futet në ueb faqe. Voki është kombinim i fjalëve “Vox” dhe “Loki”. “Voks” është termi latin për zërin. Loki është perëndi e mitologjisë Nordike. Loki është mashtrues që ka aftësi për të ndryshuar formën.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, telefon të mençur ose tablet, si dhe internet.

Më tepër: http://www.voki.com/site/create

Shembujt:

Dropbox

Dropboks (anglisht: Dopbox) është shërbim i rrjetit për menaxhimin e përmbajtjeve, i krijuar nga ana e dropbox, Inc. Kjo kompani e shfrytëzon parimin e përpunimit nëpër re, për të mundësuar shfrytëzuesve që përmes internetit të ruajnë dhe shkëmbejnë të dhëna dhe direktoriume me njerëz të tjerë duke shfrytëzuar sinkronizimin e të dhënave.

Resurset e nevojshme: Kompjuterë, internet, celularë.

Më tepër:

Shembujt:

Prezi

Prezi paraqet një program për prezantim, ku hulumtohen dhe ndahen idetë në dokumente virtual, të bazuar në shkencat kompjuterike nëpër re. Ajo është aplikacion që ka interfejs grafik me zmadhim. Është i përshtatshëm për prezantime të ndonjë përmbajtje në opinion. Paraqet një kombinim të fotografive, videove, muzikës dhe tekstit për tu prezantuar tema.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, internet (opcionale), projektor.

Më tepër:

Shembujt:

SPSS

SPSS është program për statistikë që shpesh shfrytëzohet në shkencat ekzakte, sociale dhe ato të aplikuara, krahas kompanive që merren me hulumtimin e tregut.  SPSS ka aftësi për të punuar me baza të mëdha të të dhënave edhe është një interfejs i thjeshtë për shumicën e analizave. Mund të përdoret për vlerësimin e çështjeve arsimore.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, internet (opcionale), baza për të dhëna.

Më tepër:

Shembujt:

WIX

Wix është program, redaktues on-line që mundëson krijimin dhe publikimin e ueb faqeve të bazuara në flesh, të indeksuara në kërkues edhe atë falas. Me të mund të krijohen prezantime që lidhen mes vete përmes faqeve, të shtohen linke, muzikë etj. Paraqet një program të shkëlqyer për nxënësit sepse me të mundet që më lehtë të përsosen IKT shkathtësitë si dhe mundet që të krijohen më lehtë ueb faqe.

Resurset e nevojshme: Kompjuter, Internet.

Më tepër:

Shembujt: