Trajnimi

Aktiviteti afatshkurtër i trajnimit të stafit u zhvillua në El Rompido, Huelva (Spanjë), nga 25 deri më 29 Tetor 2015 dhe u prit nga Inercia Digital S.L.

Kursi i mësimit ndërkombëtar paraqiti një moment për takimin, mësimin dhe ndarjen e ideve dhe për të bërë një vlerësim afatmesëm mbi rezultatet e projektit edhe për partnerët. Dimensioni ndërkombëtar i kësaj veprimtarie shtoi vlerën nga pikëpamja pedagogjike dhe arsimore dhe kursi u hartua në veprim falë gjithë kontributit të pjesëmarrësve. Aktiviteti afatshkurtër i lejoi partnerët e projektit të verifikonin materialin e prodhuar, për të përfshirë drejtpërsëdrejti përfituesit (mësuesit dhe stafin shkollor), dhe në mënyrë të tërthortë kolegët e tyre lokal.

 

Aktiviteti i trajnimit dhe aktivitetet pasuese që do të dalin janë një nga mënyrat më të mira për shpërndarjen e projektit, duke përfshirë drejtpërdrejti mësuesit dhe shkollat dhe në mënyrë të tërthortë nxënësit dhe studentët.
Trajnimi do të zgjasë 5 ditë në fund të të cilit nxënësit do të përfshihen në aktivitetet e shpërndarjes në zonën lokale.

.