Lise ve İlkokul Öğretmenleri

Bu rapor Makedonya, İspanya, Portekiz ve Türkiye için üretilen bireysel ülke çalışmalarının karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır.

Anket Erasmus + Programının bir Ka2 (yenilik için İşbirliği ve iyi uygulamaların değişimi) kapsamında, özel olarak DISCO adı verilen ‘Dijital Okullar Yarışması’ projesinin bir parçasıdır.

Bu proje the South East European University-Güney Doğu Avrupa Üniversitesi (Makedonya) ile Inercia Digital (İspanya), Pakize Kokulu Anadolu Lisesi (Türkiye), SSOU Mosha Pijade (Makedonya) ve Zendensino (Portekiz) tarafından koordine edilmektedir.

Uzun vadeli bir işbirliği, genel projenin ana hedeflerini elde etmek amacıyla – temel yeterlikleri ve BİT beceri ve kalite iyileştirmeleri, eğitim düzeyindeki yenilik mükemmeliyeti teşvik ederek, okullarda okuyan gençlerin öğrenme performansını artırmak için; ulusal düzeyde politika reformlarını tamamlamak için tasarlanmış bir Avrupa yaşam boyu öğrenme alanının farkındalığını arttırmak; ve öğrenmede dijital entegrasyonu ile eğitim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek için sağlanmaktadır.

Giriş

Bu, Avrupalı personel ile İlk ve Orta Eğitim düzeyindeki tüm öğretmenlere yönelik bir ankettir.

 BİTe giriş ve eğitim kurumlarındaki BİT ihtiyaçaları ile ilgilidir.

Anket,(i) İspanya, (ii) Makedonya, (iii) Portekiz ve (iv)Türkiye’deilköğretim ve ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenler ile yapılmıştır.

Toplamda tüm ülkeler (DİSKO proje ortakları) için yaklaşık 257 öğretmen hakkında bilgi topladık.

Tablo 1’de açıklandığı gibi, eğitimde öğretmenlerin deneyim yönlerini dikkate alarak ve öğretme sürecinde BİT uygulayarak, tüm ülke ortakları için özetlenmiş, eğitimde öğretmenlerin deneyimi sunulmaktadır.

Tablo 1 Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Değişkenler Obs. Mean Std.Dev. Min Max
Ne kadar süredir öğretmenlik yapıyorsunuz? 257 15.07 8.21 1 40
Ne kadar süredir şu anki okulda/kurumda çalışıyorsunuz? 257 8.50 6.46 1 33
Öğretme-öğrenme sürecini desteklemek için ne zamandır iletişim teknolojilerini kullanıyorsunuz? 257 16.30 7.52 1 25

Önce ayrı ayrı her bir ülke için analiz üretecek ve daha sonra BİT alanında öğretmenlerin eğitim gereksinimleri üzerine bazı karşılaştırmalı analiz ile devam edeceğiz.İstatistik soruların kendi doğası (sorular Evet / Hayır, Likert ölçeği tipi) ile gruplandırılmıştır.

Veri Analizi – İspanya örneği

Bizim verilerimize göre İspanya’da 51 ilk ve ortaöğretim öğretmenleri ile görüşüldü

Biz ilk olarak Tablo 1.1’de gösterilen sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler sağlamaktayız.

Tablo 1.1 Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Değişkenler Obs. Ortalama Standart sapma En az En çok
Ne kadar süredir öğretmenlik yapıyorsunuz? 51 14.19 10.81 1 35
Ne kadar süredir şu anki okulda/kurumda çalışıyorsunuz? 51 6.7 7.34 1 28
Öğretme-öğrenme sürecini desteklemek için ne zamandır iletişim teknolojilerini kullanıyorsunuz? 51 11.2 8.24 1 25

0 (hiç istenmeyen) ile 3 (en çok istenen) arasında yanıtları olan soruların Likert ölçeği tipiyle istatistikleri aşağıda sunulmaktadır.

Etiketli seçenekler aşağıda yüzde olarak tanımlanmaktadır.

Tablo 1.2 Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri (Likert ölçeğinin farklı kategorileri)

Ölçek 0-3 arası değişkenler Obs. Fractions (in %)
0 1 2 3
Okulunuz düzenli çalışmak için yeterli dijital ve teknolojik kaynaklara sahip mi? 51
(Onları kullanmıyorum)
43.14
(Yeterli değil)
39.22
(Yeterli)
17.65
(Çok)
Bu dijital cihazlar/donanım güncelmi? 48 20.83
(Herşey eski ve yavaş)
18.75
(Onların çok azı)
60.42
(Onların çoğu)

(Herşey yeni ve modern)
Bu dijital cihazlar/donanım kalitelimi? 48 20.83
(Onlar herzaman bozuk)
18.75
(Azınlığı)
60.42
(Çoğu)

(Herzaman mükemmel çalışırlar)
Okul öğretme-öğrenme sürecinde bilgisyarları kullanmada öğretmenleri teşvik eder. 51 13.73

(Hayır)

21.57
(Bazı durumlarda)
64.71
(Evet)
/
Okulumdaki öğretmenler öğretme öğrenme sürecinde bilgisayarların değeri hakkında bilgilendirilirler 51 11.76
(Hayır)
60.78
(Geliştirilebilir)
27.45
(Onu iyi yapıyorlar)
/
Öğretmenler ne sıklıkla BİT eğitimi almalılar? 48 2.08
(Bir kez yeterli)
35.42
(Her iki akademik yıl)
52.08
(Her akademik yıl)
10.42
(Yılda iki kez)
Sınıfta uygulanacak bir BİT eğitimi aldınız mı? 51 3.92
(Fırsat eksikliği)
1.96
(Zaman eksiklği)
17.65
(Okul dışında)
76.47
(Çalıştığın okulda)

Tablo 1.2 de “hiç önemli değilden çok önemlidir” e doğru yanıtlar içeren soruların Likert ölçek tipiyle yapılan istatistikleri sunulmaktadır

Tablo 1.2 b Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri (Likert Ölçeği)

Öğretmenlerin BİT eğitimi almasını ne kadar önemli bulursunuz? Obs. Kesirler (Yüzde olarak)
Önemli değil Biraz önemli Oldukça önemli Önemli Çok önemli
E-öğrenme için araç kullanma

(Sanal kampüs)

51 17.65 9.8 15.69 39.22 17.65
Diğer web araçlarını kullanma (Sosyal ağ, Blog v.b.) 51 11.76 9.8 9.8 50.98 17.65
İletişim, etkileşim ve özel ders / danışmanlık stratejileri 51 11.76 11.76 17.65 43.14 15.69
Değerlendirme stratejileri 51 7.84 9.8 13.73 49.02 19.61
E-öğrenme için içerik oluşturma 51 9.8 7.84 17.65 50.98 13.73
Planlama ve öğretici tasarım 51 11.76 9.8 17.65 41.14 19.61
Özel e-öğrenme durumları için gelişmekte olan faaliyetler 51 9.8 9.8 19.61 43.14 17.65

Aşağıda Evet /Hayır kapalı uçlu sorulara ilişkin istatistikler sunulmaktadır.

Tablo 1.3  Yüzde(%) olarak dikotom değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Etkisiz değişkenler Obs. Evet Hayır
Okul her öğretmene sağlar mı? PC 51 66.67 33.33
Tablet 51 13.73 86.27
Notebook 51 45.10 54.90
Okulunuzda var mı? Internet 51 88.24 11.76
Wi-Fi 51 98.04 1.96
Sizce eğitim kurumları BİT üzerine donanımlı olmalı mı?? 51 98.04 1.96
Öğretmenler düzgün bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak için hükümet tarafından eğitilmelidir. 51 90.20 9.80
BİT öğretimi kolaylaştırırmı? 51 88.24 11.76
BİT’i iletişim kurmak için kullanırmısınız? Öğrenciler 51 60.78 39.22
Aile 51 56.86 43.14
Öğretmenler 51 88.24 11.76
Kurum mirleri 51 84.31 15.69
Belge/bilgi paylaşımı için BİT kullanırmısınız? Öğrenciler 51 72.55 27.45
Aile 51 52.94 47.06
Öğretmenler 51 88.24 11.76
Kurum amirleri 51 88.24 11.76

 

Tablo 1.4 Sınıflarınızda en çok hangi teknolojik cihazları kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. ______ yalnızca ve/ya da bir arada
Bilgisayar Projektör Elektronik Tahta Bilgisayar, Projektör,

Smart

Phones,

Elektronik Tahta

BilgisayarlarProjektör, Tabletler, Kameralar, Eletronik notebook Beşten fazla

(Dijital masa, Laptop)

Derslerinizde en çok hangi teknolojik cihazları kullanmakta sınız? 51 10 4 6 11 8 12
  Bilgisayar Projektör Elektronik Tahta Dijital masa, Laptop Eletronik notebook, Tabletler Smartphone, Kamera
Hangilerini kullana bilmeyi istersiniz? 51 15 2 5 13 10 6

Tablo 1.5 Sınıflarınızda hangi BIT web araçlarını kullanmaktasınız, ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve/veya karma
Google docs/ Google Drive (&Sosyal Ağ, vediğerleri) Sunum araçları (ör..Prezi) Online Depolama(ör. Dropbox) Paylaşım araçları, Slideshare, Diigo, Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Derslerinizde hangi web araçlarını kullanmakta

Sınız?

49 13 5 3 11 5 12
  Google docs/ Google Drive (&Sosyal

Ağ ve diğerleri)

Sunum araçları (ör..Prezi) Online Depolama (ör. Dropbox) Paylaşım araçları,

Slideshare,

Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 49 15 5 5 13 11 0

 

Tablo 1.6 Bu Sosyal ağların hangisini öğrencilerinzle kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve/veya karma
Facebook Instagram Pinterest Youtube Twitter, LinkedIn, Blog, MySpace Beşten fazla

 

Bu sosyal ağların hagisini öğrencilerinizile kullanmakta

sınız?

49 13 3 1 15
(&Blog)
7 10
  Facebook Blog
(ve diğerleri)
Pinterest Youtube Twitter, LinkedIn, MySpace Beşten fazla

 

Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 49 5 9 16 2 7 10

İspanya için özet istatistiklerden aşağıdaki sonuca varabiliriz:

Öğretmenler öğretim sürecinde en az bir yıl en fazla 35 yıllık bir deneyime sahipler, oysa şu anki okuldaki deneyimi için, bu okulda en az bir yıl ve en fazla  28 yıllık deneyimi belirtmektedirler.

Oysa öğretme sürecinde BİT kullanımının yıllık deneyimi dikkate alındığında, onlar en az bir yıllık ve en fazla 25 yıllık deneyime sahip olduklarını belirtmişlerdir.

Sadece yüzde 17.65’i okulun yeterli dijital kaynaklarına sahip olduğuna inanmaktadır.

 • İspanya’da öğretmenlerin yüzde 60,42’i elektronik cihazların yüksek oranda güncel olduğuna inanmaktadır, ancak hiç kimse onların yeni ve modern olduğunu düşünmemektedir.Aynısı İspanya’da elektronik cihazların kalitesi için de geçerlidir.
 • Yüzde64.71’i İspanya’da okulların öğretmenleri BİT kullanımına teşvik ettiğine inanmaktadır.
 • İspanya’da öğretmenlerin yüzde 60.78’i öğretimde bilgisayarların kullanım değerine ilişkin bilginin geliştirilebilirliğine inanmaktadır.
 • İspanya’da öğretmenlerin %52.08’i öğretmenlerin her akademik yıl eğitim olması gerektiğine inanmaktadır.
 • Profesörlerin %76,47’i çalıştıkları okulda BİT eğitimi almış olduğunu iddia etmektedir.
 • Ispanya’da BİT eğitiminde öğretmenlerin en önemli olarak verdikleri yanıt %50.98 ile Sosyal ağ ve e-öğrenme için içerik geliştirme dir.
 • Sırasıyla %66.67, %13.73 ve%45.10, okulun onlara PC, tablet ve e-günlüğü sağladığını belirtmektedirler.
 • Sırasıyla %88.24 ve %98.04 ‘ü okulun Internet ve Wi-Fi sahip olduğunu belirtmektedir.
 • %98.04’ü okulların BİT için yeterince donanımlı olması gerektiğine inanmaktadır.
 • %90.20’si BİT’in uygun kullanımı için öğretmenlerin hükümet tarafından eğitilmesi gerektiğine inanmaktadır.
 • %88.24’ü BİT’in öğretimi kolaylaştırdığına inanmaktadır.
 • Sırasıyla %88.24 ve %84.31’i BİT’i meslektaşlarıyla ve yönetim kadrosuyla iletişim için kullanmaktadır.Aynı uygulamalar değişim belgeleri için de geçerlidir. (her ikisi %88.24)
 • Teknolojik cihazlar göz önüne alındığında:
  • İspanya örneği için sınıfta ençok kullanılan cihaz Tablo 1.4 ‘de gösterilmektedir.Sırasıyla 51 kişiden 10 kişinin (yalnızca %19.6)bilgisayarları, 4 kişinin projektörü ve 6 kişinin elektronik tahtayı kullandığını görebilirsiniz. İspanya’da profesörlerin 12’si (%24) sınıfta beşten fazla combine teknolojik cihazları kullanmaktadır.
  • Bunların dışında, çoğu bilgisayarları (%30), dijital tabloları ve laptopları (%25), elektronik notebook ve tabletleri (%19.6) kullanabilmeyi istemektedir.
 • BİT web araçları göz önüne alındığında :
  • İspanya örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 1.5 ‘de gösterilmektedir. 49 kişiden 13 kişinin Google docs/ Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini kullandığını (%26.5), 11 kişinin Paylaşım araçlarını ve Slideshare kullandığını (%22.4) görebilirsiniz. İspanya’da profesörlerin 12’si (%24.5) sınıfta beşten fazla combine BİT web cihazları kullanmaktadır
  • Bunların dışında, çoğu Google docs/Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini (%30.6), Paylaşım araçları ve Slideshare (%26.5) ve Wiki spaces ve Scrib (%22.4) kullanabilmeyi istemektedir.
 • Sosyal Ağlar göz önüne alındığında:
  • İspanya örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 1.6 ‘da gösterilmektedir 49 kişiden 13’ünün Facebook (%26.5) ve 15 kişinin Youtube ve Blog (%30.6) kullandığını görebilirsiniz. İspanya’da profesörlerin 10’u (%20.4) sınıfta beşten fazla combine Sosyal Ağlar kullanmaktadır
 • Bunların dışında, çoğu Pinterest (%30.6), Blog ve diğerleri(%18.4), Twitter, LinkedIn ve MySpace (%20.4) kullanabilmeyi istemektedir.

Veri Analizi – Makedonya Cumhuriyeti örneği

Bizim verilerimize göre Makedonya’da 70 ilk ve ortaöğretim öğretmenleri ile görüşülmüş.Öncelikle Tablo 2.1’de sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikleri sağlayalım.

 

Tablo 2.1 Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Değişkenler Obs. Ortalama Standart Sapma En az En çok
Ne kadar süredir öğretmenlik yapıyorsunuz? 70 13.77 8.39 1 40
Ne kadar süredir şu anki okulda/kurumda çalışıyorsunuz? 70 12.37 7.75 1 33
Öğretme-öğrenme sürecini desteklemek için ne zamandır iletişim teknolojilerini kullanıyorsunuz? 70 15.9 6.7 2 24

0 (hiç istenmeyen) ile 3 (en çok istenen) arasında yanıtları olan soruların Likert ölçeği tipiyle istatistikleri aşağıda sunulmaktadır.

Etiketli seçenekler aşağıda yüzde olarak tanımlanmaktadır.

Tablo 2.2 a Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ( Likert ölçeğinin farklı kategorileri)

Ölçek 0-3 ile değişkenler Obs. Kesirler (%)
0 1 2 3
Okulunuz düzenli çalışmak için yeterli dijital ve teknolojik kaynaklara sahip mi? 70 1.43
(Kullanmıyorum)
47.14
(Yeterli değil)
51.43
(Yeterli)

(Çok)
Bu dijital cihazlar/donanım güncellenir mi? 56 39.29
(Herşey eski ve yavaş)
37.50
(Azınlığı)
21.43
(Çoğunluğu)
1.79
(Herşey yeni ve modern)
Bu dijital cihazlar/donanım kalitelimi? 57 7.02
(Onlar herzaman bozuk)
73.68
(Azınlığı)
19.30
(Çoğunluğu)

(Her zaman mükemmel çalışırlar)
Okul öğretme-öğrenme sürecinde bilgisyarları kullanmada öğretmenleri teşvik eder. 50 5.72
(Hayır)
22.86
(Bazı durumlarda)
71.43
(Evet)
/
Okulumdaki öğretmenler öğretme öğrenme sürecinde bilgisayarların değeri hakkında bilgilendirilirler 70 10
(Hayır)
67.14
(Geliştirilebilir)
22.86
(Onu iyi yapıyorlar
/
Öğretmenler ne sıklıkla BİT eğitimi almalılar? 48 7.35
(Birkez yeterli)
33.82
(Her iki yılda)
47.06
(Her akademik yıl)
11.76
(Yılda iki kez)
Sınıfta uygulanacak bir BİT eğitimi aldınız mı? 51 2
(Fırsat eksikliği)
13
(Zaman eksikliği)
11.59
(Okul dışında)
73.91
(Çalıştığınız okulda)

Tablo 2.2 de “hiç önemli değilden çok önemlidir” e doğru yanıtlar içeren soruların Likert ölçek tipiyle yapılan istatistikleri sunulmaktadır

Tablo 2.2 b Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Öğretmenlerin BİT eğitimi almasını ne kadar önemli bulursunuz? Obs. Kesirler (%)
Önemli değil Biraz önemli Oldukça önemli Önemli Çok önemli
E-öğrenme için araç kullanma

(Sanal kampüs)

69 5.8 4.35 5.8 42.03 42.03
Diğer web araçlarını kullanma (Sosyal ağ, Blog v.b.) 69 4.35 2.9 11.59 46.38 34.78
İletişim, etkileşim ve özel ders / danışmanlık stratejileri 69 4.35 2.9 13.04 36.23 43.48
Değerlendirme stratejileri 69 4.35 4.35 5.8 52.17 33.33
E-öğrenme için içerik oluşturma 69 4.25 0 17.39 37.68 40.58
Planlama ve öğretici tasarım 69 8.7 1.45 14.49 42.03 33.33
Özel e-öğrenme durumları için gelişmekte olan faaliyetler 69 5.8 1.45 4.35 37.68 50.72

Aşağıda Evet/Hayır kapalı uçlu sorulara ilişkin istatistikler sunulmaktadır.

Tablo 2.3 Yüzde (%) olarak dikotom değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Etkisiz değişkenler Obs. Evet Hayır
Okul her öğretmene sağlar mı? PC 70 61.43 38.57
Tablet 70 7.14 92.86
Notebook 70 7.14 92.86
Okulunuzda var mı? Internet 70 100 0
Wi-Fi 70 91.43 8.57
Sizce eğitim kurumları BİT üzerine donanımlı olmalı mı? 70 94.29 5.71
Öğretmenler düzgün bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak için hükümet tarafından eğitilmelidir. 70 69.57 30.43
BİT öğretimi kolaylaştırırmı? 69 92.75 7.25
BİT’i iletişim kurmak için kullanırmısınız? Öğrenciler 68 85 15
Aile 68 12 88
Öğretmenler 68 96 4
Kurum amirleri 68 15 85
Belge/bilgi paylaşımı için BİT kullanırmısınız? Öğrenciler 68 83 17
Aile 68 78 22
Öğretmenler 68 96 4
Kurum amirleri 68 87 13

Tablo 2.4 Derslerinizde en çok hangi teknolojik cihazları kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve /veya karma
Bilgisayar Projektör Elektronik Tahta Bilgisayar, Projektörr, Smart-phones, Elektronik Tahta Bilgisayar, Projektör, Tablets, Kameralar, Electroniknotebook Beşten fazla

(Dijital masa, Laptop)

Derslerinizde en çok hangi teknolojik cihazları kullanmakta sınız? 70 14 18 (& Computer) 4 11 8 15
  Bilgisayar Projektör Elektronik Tahta Dijital masa, Laptop Electronik notebook, Tabletler Smartphone, Kamera
Hangilerini kullana bilmeyi istersiniz? 70 23 7 9 12 11 8

Tablo 2.5 Derslerinizde hangi BİT web araçlarını kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve/veya karma
Google docs/ Google Drive (Sosyal Ağ vediğerleri) Sunum araçları (ör.Prezi) Online Depolama(ör.. Dropbox) Paylaşım araçları, Slideshare, Diigo, Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Derslerinizde hangi web araçlarını kullanmaktasınız? 67 21 6 8 11 0 9
  Google docs/ Google Drive (Sosyal ağ, ve diğerleri) Sunum araçları (ör. Prezi) Online Depolama (ör.. Dropbox Paylaşım araçları, Slideshare, Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 67 23 9 4 7 6 0

Tablo 2.6 Öğrencilerinizle bu Sosyal Ağlardan hangilerini kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve/veya karma
Facebook Instagram Pinterest Youtube Twitter, LinkedIn, Blog, MySpace Beşten fazla

 

Öğrencileri

nizle Sosyal ağlardan hangilerini kullanmakta

sınız?

65 24 4 3 8 (&Blog) 15 11
  Facebook (ve diğerleri) Blog (ve diğerleri) Google Plus Youtube Twitter, LinkedIn, MySpace Beşten fazla

 

Hangilerini kullanmak istersiniz? 70 35 12 8 13 2 0

Makedonya için özet istatistiklerden aşağıdaki sonuca varabiliriz:

 • Öğretim sürecinde Öğretmenler BİT kullanımında en az bir en fazla 49 yıllık deneyime sahiptirler, oysa şu anda çalıştıkları okulda BİT kullanımı için onlar en az bir en fazla 33 yıllık bir deneyime sahip olduklarını belirtmektedirler.
 • Yüzde 51.43’ü okulun yeterli dijital kaynakları sağladığına inanmaktadır.
 • Makedonya’daki öğretmenlerin sadece yüzde 1.79’u yüksek oranlı elektronik cihazların yeni ve modern olduklarına inanmaktadır.

Aynısı Makedonya’daki elektronik cihazların kalitesi için de geçerlidir

 • Yüzde71.43’ü Makedonya’da okulların öğretmenleri BİT kullanımına teşvik ettiğine inanmaktadır.
 • Makedonya’da öğretmenlerin yüzde 67.14’ü öğretimde bilgisayarların kullanım değerine ilişkin bilginin geliştirilebilirliğine inanmaktadır.
 • Makedonya’da öğretmenlerin %47.06’sı öğretmenlerin her akademik yıl eğitim alması gerektiğine inanmaktadır.
 • Profesörlerin %73.91’i çalıştıkları okulda BİT eğitimi almış olduklarını iddia etmektedirler.
 • Makedonya’da BİT için eğitimde öğretmenlerin en önemli olarak verdikleri yanıt sırasıyla sosyal ağ %46.38 ve değerlendirme stratejileri %52.1.
 • Sırasıyla %61.43, %7.14 ve %7.14’ü, okulun onlara PC, tablet ve e-günlüğü sağladığını belirtmektedirler
 • Sırasıyla %100 ve %91.43‘ü okulun Internet ve Wi-Fi sahip olduğunu belirtmektedir.
 • %94.29’u okulların BİT için yeterince donanımlı olması gerektiğine inanmaktadır.
 • %69.57’si BİT’in uygun kullanımı için öğretmenlerin hükümet tarafından eğitilmesi gerektiğine inanmaktadır
 • %92.75’i BİT’in öğretimi kolaylaştırdığına inanmaktadır.
 • Sırasıyla %85’i ve %96’sı BİT’i öğrencileriyle ve meslektaşlarıyla iletişim için kullanmaktadır.
 • Ancak değişim belgeleri için BİT’in kullanımındaki en yüksek oran meslektaşlar (%96) ve yönetim kadrosuyladır (%87).
 • Teknolojik cihazlar göz önüne alındığında:
 • Makedonya örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 2.4’de gösterilmektedir.Sırasıyla 70 kişiden 14 kişinin (yalnızca %20) bilgisayarları, 18 kişinin projektörü ve bilgisayarları (%25.7) kullandığını görebilirsiniz. Makedonya’daki profesörlerin 15’i (%21) sınıfta beşten fazla combine teknolojik cihaz kullandıklarını belirtmektedir.
 • Bunların dışında, çoğu bilgisayarları (%32.8), dijital tabloları ve laptopları (%10.7), elektronik notebook ve tabletleri (%10.5) kullanabilmeyi istemektedir.
 • BİT web araçları göz önüne alındığında :
  • Makedonya örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 2.5’de gösterilmektedir67 kişiden 21 kişinin Google docs/ Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini kullandığını (%31.3), 11 kişinin Paylaşım araçlarını ve Slideshare kullandığını (%16.4) görebilirsiniz Makedonya’da profesörlerin sadece 9’u (%13.4) sınıfta beşten fazla kombine BİT web cihazları kullanmaktadır.

Bunların dışında, çoğu Google docs/Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini (%30.6), Paylaşım araçları ve Slideshare (%26.5) ve Wiki spaces ve Scrib  (%22.4) kullanabilmeyi istemektedir.

Bunların dışında, çoğu Google docs/Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini (%34.3), Sunum araçları (örneğin Prezi) (%13.4), Paylaşım araçları ve Slideshare (%10.4) kullanabilmeyi istemektedir.

 • Sosyal Ağlar göz önüne alındığında:
  • Makedonya örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 2.6’da gösterilmektedir.65 kişiden 24’ünün Facebook (%37) ve 15 kişinin Twitter, LinkedIn, Blog ve MySpace (%23) kullandığını görebilirsiniz. Makedonya’da profesörlerin 11’i (%16.9) sınıfta beşten fazla kombine Sosyal Ağlar kullanmaktadır
 • Bunların dışında, çoğu Facebook ve diğerlerini (%50), Blog ve diğerlerini (%17.1) ve Youtube (%18.5) kullanabilmeyi istemektedir.

Veri Analizi – Türkiye örneği

Bizim verilerimize göre Türkiye’de 73 ilk ve ortaöğretim öğretmenleri ile görüşüldü.Öncelikle Tablo 3.1’de sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikleri sağlayalım.

Tablo 3.1 Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Değişkenler Obs. Ortalama Std.Sapma En az En çok
Ne zamandır öğretmenlik yapmaktasınız? 73 18.32 6.73 2 33
Ne kadar süredir şu anki okulda/kurumda çalışıyorsunuz? 73 6.18 4.58 1 18
Öğretme-öğrenme sürecini desteklemek için ne zamandır iletişim teknolojilerini kullanıyorsunuz? 73 16.87 7.04 4 25

0 (hiç istenmeyen) ile 3 (en çok istenen) arasında yanıtları olan soruların Likert ölçeği tipiyle istatistikleri aşağıda sunulmaktadır.

Etiketli seçenekler aşağıda yüzde olarak tanımlanmaktadır.

Tablo 3.2 a Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ( Likert ölçeğinin farklı kategorileri)

Ölçek 0-3 ile değişkenler Obs. Kesirler (%)
0 1 2 3
Okulunuz düzenli çalışmak için yeterli dijital ve teknolojik kaynaklara sahip mi? 73 1.37
(Kullanmıyorum)
35.62
(Yeterli değil)
54.79
(Yeterli)
8.22
(Çok)
Bu dijital cihazlar/donanım güncellenir mi? 68 5.88
(Herşey eski ve yavaş)
39.71
(Azınlığı)
35.29
(Çoğunluğu)
19.12
(Her şey yeni ve modern)
Bu dijital cihazlar/donanım kalitelimi? 69 1.45
(Onlar harzaman bozuk)
50.72
(Azınlığı)
34.78
(Çoğunluğu)
13.04
(Her zaman mükemmel çalışır)
Okul öğretme-öğrenme sürecinde bilgisyarları kullanmada öğretmenleri teşvik eder. 69 5.48
(Hayır)
28.77
(Bazı durumlarda)
65.75
(Evet)
/
Okulumdaki öğretmenler öğretme öğrenme sürecinde bilgisayarların değeri hakkında bilgilendirilirler 73 1.37
(Hayır)
75.34
(Geliştirilebilir)
23.29
(Onu iyi yapıyorlarl)
/
Öğretmenler ne sıklıkla BİT eğitimi almalılar? 67 28.36
(Birkez yeterli)
41.79
(İki akademik yılda)
29.85
(Her akademik yılda)

(Yılda iki kez)
Sınıfta uygulanacak bir BİT eğitimi aldınız mı? 73 7
(Fırsat eksikliği)
22
(Zaman eksikliği)
31.51
(Okul dışındal)
39.49
(Çalıştığın okulda)

Tablo 3.2 de “hiç önemli değilden çok önemlidir”e doğru yanıtlar içeren soruların Likert ölçek tipiyle yapılan istatistikleri sunulmaktadır.

Tablo 3.2b Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Öğretmenlerin BİT eğitimi almasını ne kadar önemli bulursunuz? Obs. Kesirler (%)
Önemli değil Biraz önemli Oldukça önemli Önemli Çok önemli
E-öğrenme için araç kullanma

(Sanal kampüs)

73 1.37 9.59 17.81 41.10 30.14
Diğer web araçlarını kullanma (Sosyal ağ, Blog v.b.) 73 2.74 4.11 19.18 53.42 20.55
İletişim, etkileşim ve özel ders / danışmanlık stratejileri 73 4.11 4.11 15.07 52.05 24.66
Değerlendirme stratejileri 73 1.37 6.85 15.07 47.95 28.77
E-öğrenme için içerik oluşturma 73 2.74 5.48 17.81 49.32 24.66
Planlama ve öğretici tasarım 73 4.11 4.11 16.44 50.68 24.66
Özel e-öğrenme durumları için gelişmekte olan faaliyetler 73 1.37 6.85 13.70 53.42 24.66

Evet/Hayır kapalı uçlu sorular için istatistikler aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 3.3 Yüzde (%) olarak dikotom değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Etkisiz değişkenler Obs. Evet Hayır
Okulunuz her öğretmene sağlar mı? PC 73 80.82 19.18
Tablet 73 27.4 72.6
Notebook 73 90.41 9.59
Okulunuz sahip mi Internet 73 71.23 28.77
Wi-Fi 73 80.82 19.18
Sizce eğitim kurumları BİT üzerine donanımlı olmalı mı? 73 86.3 13.7
Öğretmenler düzgün bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak için hükümet tarafından eğitilmelidir. 73 79.45 20.55
BİT öğretimi kolaylaştırırmı? 73 91.78 8.22
BİT’i iletişim kurmak için kullanırmısınız? Öğrenciler 73 43.84 56.16
Aile 73 32.88 67.12
Öğretmenler 73 91.78 8.22
Kurum amiri 73 86.3 13.7
Belge/bilgi paylaşımı için BİT kullanırmısınız? Öğrenciler 73 54.79 45.21
Aile 73 38.36 61.64
Öğretmenler 73 97.26 2.74
Kurum amiri 73 90.41 9.59

Tablo 3.4 Derslerinizde en çok hangi teknolojik cihazları kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve/veyakarma
Bilgisayar Projektör Elektronik Tahta Bilgisayar, Projektor, Smart-phones,

Elektronik Tahta

Bilgisayar, Projektor, Tabletler, Kameralar, Electroniknotebook Beşten fazla

(Digital table, Laptop)

Derslerinizde en çok hangi teknolojik cihazları kullanırsınız ? 70 10 9 (ve ElectronikTahta) 12 17 7 17
  Bilgisayar Projektör Elektronik Tahta Dijital Masa, Laptop Electronik notebook, Tablets E-kitaplar, Kamera
Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 70 20 (Projektorve Laptop) 15 (Digital table) 8 7 12 8

 

Tablo 3.5 Dersinizde hangi BİT web cihazlarını kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. Yalnızca ______ve/veyakarma
Google docs/ Google Drive (ve SosyalAğ, ve diğerleri) Sunum araçları (ör.Prezi) Online Depolama(ör. Dropbox) Paylaşım araçları, Slide-share, Diigo, Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Derslerinizde hangi BİT web cihazlarını kullanmaktasınız? 72 22 19 4 2 7 18
  Google docs/ Google Drive (veSunum araçları(ör.Prezi)) Sosyal Ağ, (vediğerleri) Online Storage (ör. Dropbox) Paylaşım araçları,

Slide-share,

Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 72 23 15 11 10 6 7

 

Tablo 3.6 Öğrencilerinizle bu Sosyal ağlardan hangisini kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. Yalnızca_______ ve /veya karma
Facebook Instagram Pinterest Youtube Twitter, LinkedIn, Blog, MySpace Beşten fazla

 

Öğrencilerinizle bu Sosyal ağlardan hangisini kullanmaktasınız_ 71 28 5 8 (LinkedIn) 11 (ve Blog) 12 7
  Facebook ve diğerleri) Blog (ve diğerleri) Google Plus Youtube Twitter, LinkedIn, MySpace Beşten fazla

 

Hangilerini kullanabilmeyi isterdiniz? 70 18 13 6 5 15 3

Türkiye için özet istatistiklerden aşağıdaki sonuca varabiliriz.

 • Öğretim sürecinde Öğretmenler BİT kullanımında en az iki en fazla 33 yıllık deneyime sahiptirler, oysa şu anda çalıştıkları okulda BİT kullanımı için onlar en az bir en fazla 18 yıllık bir deneyime sahip olduklarını belirtmektedirler
 • Öğretmenlerin %54.79 u okulun yeterli dijital kaynakları sağladığına inanmaktadır.
 • Türkiye’de öğretmenlerin %19.12’si yüksek oranlı elektronik cihazların yeni ve modern olduğuna inanmaktadırlar.
 • Aynısı Türkiye’deki elektronik cihazların kalıtesi için de aynıdır. %65.75’iTürkiye’deki okulların öğretmenleri BİT kullanımına teşvik ettiğine inanmaktadır.
 • Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 75.34’ü öğretimde bilgisayarların kullanım değerine ilişkin bilginin geliştirilebilirliğine inanmaktadır.
 • Türkiye’deki öğretmenlerin %41.79’u öğretmenlerin iki yıl içinde eğitim almaları gerektiğine inanmaktadır.
 • %39.49’u çalıştıkları okulda BİT eğitimi almış olduklarını iddia etmektedir.
 • Türkiye’de BİT eğitiminde öğretmenlerin en önemli olarak verdikleri yanıt %53.42 ile hem Sosyal ağ hem de farklı e-öğrenme aktiviteleri.
 • Sırasıyla yüzde 80.82’si okulun onlara PC, yüzde 27.4’ü tablet ve yüzde 90.41’i e-günlük sağladığını belirtmektedir.
 • Sırasıyla yüzde 71.23’ü okulun İnternet’e ve yüzde 80.82’si Wi-Fi’e sahip olduğunu belirtmektedir..
 • %86.3’ü okulların BİT için yeterince donanımlı olması gerektiğine inanmaktadır
 • %79.45’i BİT’in uygun kullanımı için öğretmenlerin hükümet tarafından eğitilmesi gerektiğine inanmaktadır
 • %91.78’i BİT’in öğretimi kolaylaştırdığına inanmaktadır.
 • Sırasıyla BİT’i %91.78’I öğrencileriyle ve %86.38’i meslektaşlarıylailetişim için kullanmaktadır.
 • Teknolojik cihazlar göz önüne alındığında;
 • Türkiye örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 3.4’de gösterilmektedir. Sırasıyla 70 kişiden 10 kişinin (yalnızca %14.2) bilgisayarları, 9 kişinin projektörü ve bilgisayarları (%12.8) kullandığını görebilirsiniz. Türkiye’deki öğretmenlerin 17’si (%24.2) sınıfta beşten fazla combine teknolojik cihaz kullandıklarını belirtmektedir.
 • Bunların dışında, çoğu bilgisayarları, projektörü ve laptopları (%28.5), elektronik tablo ve projektörü (%21.4) ve elektronik notebook ve tabletleri (%17.1) kullanabilmeyi istemektedir.
 • BİT web araçları göz önüne alındığında :
 • Türkiye örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 3.5’de gösterilmektedir. 72 kişiden 22 kişinin Google docs/ Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini kullandığını (%30.5), 19 kişinin Paylaşım araçlarını (%26.4) kullandığını görebilirsiniz. Türkiye’de öğretmenlerin 18’I (%25) sınıfta beşten fazla kombine BİT web cihazları kullanmaktadır.
 • Bunların dışında, çoğu Google docs/Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini (%31.9), Sosyal ağ ve diğerleri (%20.8) ve Online Storage (örneğin Dropbox gibi) (%15.3) kullanabilmeyi istemektedir.
 • Sosyal Ağlar göz önüne alındığında:
 • Türkiye örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 3.6’da gösterilmektedir.49 kişiden 13’ünün Facebook (%26.5) ve 15 kişinin Youtube ve Blog (%30.6) kullandığını görebilirsiniz. Türkiye’de öğretmenlerin 10’u (%20.4) sınıfta beşten fazla kombine Sosyal Ağlar kullanmaktadır.
 • Bunların dışında, çoğu Facebook (%25.7),Blog ve diğerlerini (%18.5) ve Twitter, LinkedIn ve MySpace (%21.4) kullanabilmeyi istemektedir.

Veri Analizi – Portekiz Örneği

Bizim verilerimize göre Portekiz’de 63 ilk ve ortaöğretim öğretmenleri ile görüşüldü. Öncelikle Tablo 4.1’de sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikleri sağlayalım.

Tablo 4.1 Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Variables Gözlemci Ortalama Std.Sapma En az En çok
Ne zamandır öğretmenlik yapmaktasınız? 63 13.46 5.95 1 28
Ne kadar süredir şu anki okulda/kurumda çalışıyorsunuz? 63 8.33 3.47 3 18
Öğretme-öğrenme sürecini desteklemek için ne zamandır iletişim teknolojilerini kullanıyorsunuz? 63 20.16 5.78 4 25

0 (istenmeyen) ile 3 (en çok istenen) arasındayanıtlar içeren soruların Likert ölçeği tipiyle istatistikleri aşağıda sunulmaktadır.

Etiketli seçenekler aşağıda yüzde olarak tanımlanmaktadır.

Tablo 4.2 a Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ( Likert ölçeğinin farklı kategorileri)

Ölçek 0-3 ile değişkenler Gözlemci Kesirler (%)
0 1 2 3
Okulunuz düzenli çalışmak için yeterli dijital ve teknolojik kaynaklara sahip mi? 63 30.16
(Kullanmıyorum)
3.17
(Yeterli değil)
66.67
(Yeterli)

(Çok)
Bu dijital cihazlar/donanım güncellenir mi? 63 6.35
(Her şey eski ve yavaş)
19.05
(Azınlığı)
46.03
(Çoğunluğu)
28.57
(Her şey yeni ve modern)
Bu dijital cihazlar/donanım kalitelimi? 63 1.59
(Onlar herzaman bozuk)
98.41
(Azınlığı)

(Çoğuluğu)

(Her zaman mükemmler çalışırlar)
Okul öğretme-öğrenme sürecinde bilgisyarları kullanmada öğretmenleri teşvik eder. 63 11.11
(Hayır)
23.81
(Bazı durumlarda)
65.08
(Evet)
/
Okulumdaki öğretmenler öğretme öğrenme sürecinde bilgisayarların değeri hakkında bilgilendirilirler 63 14.29
(Hayır)
77.78
(Geliştirilebilir)
7.94
(Onu iyi yapıyorlar)
/
Öğretmenler ne sıklıkla BİT eğitimi almalılar? 62 11.29
(Birkez yeterli)
32.26
(Her iki akademik yılda)
24.19
(Her akademik yıl
32.26
(Yılda iki kez)
Sınıfta uygulanacak bir BİT eğitimi aldınız mı? 63
(Fırsat eksikliği)
6.35
(Zaman eksikliği)
33.33
(Okul dışında)
60.32
(Çalıştığın okulda)

Tablo 4.2 de “hiç önemli değilden çok önemlidir”e doğru yanıtlar içeren soruların Likert ölçek tipiyle yapılan istatistikleri sunulmaktadır.

Tablo 4.2b Sıralı değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Öğretmenlerin BİT eğitimi almasını ne kadar önemli bulursunuz? Obs. Kesirler (%)
Hiç önemli değil Biraz önemli Oldukça önemli Önemli Çok önemli
E-öğrenme için araç kullanma

(Sanal kampüs)

63 0 26.98 1.59 49.21 22.22
Diğer web araçlarını kullanma (Sosyal ağ, Blog v.b.) 63 0 50.79 4.76 22.22 22.22
İletişim, etkileşim ve özel ders / danışmanlık stratejileri 63 0 31.75 3.17 42.86 22.22
Değerlendirme stratejileri 63 0 61.90 3.17 31.75 3.17
E-öğrenme için içerik oluşturma 63 0 34.92 3.17 49.21 12.70
Planlama ve öğretici tasarım 63 9.52 38.10 1.59 36.51 14.29
Özel e-öğrenme durumları için gelişmekte olan faaliyetler 63 0 61.90 3.17 28.57 6.35

Evet/Hayır kapalı uçlu sorular için istatistikler aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 4.3Yüzde (%) olarak dikotom değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri

Etkisiz Değişkenler Obs. Evet Hayır
Okulunuz her öğretmene ______sağlar mı? PC 63 98.41 1.59
Tablet 63 26.98 73.02
Notebook 63 53.97 46.03
Okulunuz sahip mi… Internet 63 90.48 9.52
Wi-Fi 63 90.48 9.52
Sizce eğitim kurumları BİT üzerine donanımlı olmalı mı? 63 82.54 17.46
Öğretmenler düzgün bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak için hükümet tarafından eğitilmelidir 63 90.48 9.52
BİT öğretimi kolaylaştırırmı? 63 90.48 9.52
BİT’i iletişim kurmak için kullanırmısınız? Öğrenciler 63 100 0
Aile 63 69.84 30.16
Öğretmenler 63 98.41 1.59
Kurum amiri 63 82.54 17.46
Belge/bilgi paylaşımı için BİT kullanırmısınız? Öğrenciler 63 100 0
Aile 63 69.84 30.16
Öğretmenler 63 98.41 1.59
Kurum amiri 63 82.54 17.46

Tablo 4.4 Derslerinizde en çok hangi teknolojik cihazları kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve /veya karma
Bilgisayar Projektör Elektronik Tahta Bilgisayar, Projektör, Smart-phones, ElectronikTahta Bilgisayar, Projektor, Tabletler, Kameralar, Electroniknotebook Beşten fazla

(Digital table, Laptop)

Derslerinizde en çok hangi teknolojik cihazları kullanmakta

sınız?

62 11
(ve Projektor)
10
(ve Dijital masa)
6 10 7 18
  Bilgisayar Dijital Table ElectronikTahta Tabletler, E-kitaplar Electronik notebook Smartphone
Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 62 10
(ProjektorveLaptop)
9
(ve Kameralar)
10 14 6 13

Tablo 4.5 Derslerinizde hangi BİT web cihazlarını kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve /veya karma
Google docs/ Google Drive (ve Sosyall Ağ, ve diğerleri) Sunum araçları (ör.Prezi) Online Depolama(ör. Dropbox) Paylaşım araçları, Slideshare, Diigo, Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Derslerinizde hangi BİT web cihazlarını kullanmakta

sınız?

63 20 19 4 7 6 7
  Google docs/ Google Drive (veSunum araçları (ör.Prezi)) Sosyal Ağ, (vediğerleri) Online Depolama (ör. Dropbox) Paylaşım araçları,

Slideshare,

Wikispaces, Scrib Beşten fazla

 

Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 63 16 13 3 10 14 7

Tablo 4.6 Öğrencilerinizle bu Sosyal ağlardan hangisini kullanmaktasınız ve hangilerini kullanabilmeyi istersiniz?

Değişken Obs. yalnızca______ ve /veya karma
Facebook (ve Youtube) Instagram Pinterest Youtube Twitter, LinkedIn, Blog, MySpace Beşten fazla

 

Öğrencilerinizle bu Sosyal ağlardan hangisini kullanmaktasınız? 71 18 4 4 14
(& Googleplus)
12 19
  Facebook (ve diğerleri) Blog (ve diğerleri) Google Plus Pinterest Twitter, LinkedIn, MySpace Beşten fazla

 

Hangilerini kullanabilmeyi istersiniz? 70 18 11 6 17 15 3

Portekiz için özet istatistiklerden aşağıdaki sonuca varabiliriz:

 • Öğretim sürecinde Öğretmenler BİT kullanımında en az bir en fazla 28 yıllık deneyime sahiptirler, oysa şu anda çalıştıkları okulda BİT kullanımı için onlar en az üç en fazla 18 yıllık bir deneyime sahip olduklarını belirtmektedirler
 • Öğretmenlerin %66.67’si okulun yeterli dijital kaynakları sağladığına inanmaktadır.
 • Portekiz’de öğretmenlerin %28.57’si yüksek oranlı elektronik cihazların yeni ve modern olduğuna inanmaktadırlar.
 • Elektronik cihazların kalitesi dikkate alındığında, Portekiz’de öğretmenlerin yüzde 98.41’ibu cihazların çok azının yüksek kalitede olduğuna inanmaktadır. Yüzde 65.08’iPortekiz’deki okulların BİT kullanımında öğretmenleri teşvik ettiğine inanmaktadır.
 • Portekiz’de öğretmenlerin yüzde 75.34’ü öğretimde bilgisayarların kullanım değerine ilişkin bilginin geliştirilebilirliğine inanmaktadır.
 • Portekiz’de öğretmenlerin yüzde 41.79’u öğretmenlerin iki yıl içinde ya da yılda iki kez eğitim almaları gerektiğine inanmaktadır.
 • Öğretmenlerin yüzde 60.32’si çalıştıkları okulda BİT eğitimi almış olduklarını iddia etmektedirler.
 • .Portekiz’de BİT eğitiminde öğretmenlerin en önemli olarak verdikleri yanıt %49.21 olarak hem sanal kampüs hem de e-öğrenme aktiviteleri için içerik sağlama dır.
 • Sırasıyla yüzde 98.41’i okulun onlara PC, yüzde 26.98’i tablet ve yüzde 53.97’si e-günlük sağladığını belirtmektedir.
 • Yüzde 90.48 okulun İnternet’e ve Wi-Fi’e sahip olduğunu belirtmektedir..
 • Yüzde82.54’ü okulların BİT için yeterince donanımlı olması gerektiğine inanmaktadır
 • Yüzde 90.48’i BİT’in uygun kullanımı için öğretmenlerin hükümet tarafından eğitilmesi gerektiğine inanmaktadır
 • Yüzde 90.48’i BİT’in öğretimi kolaylaştırdığına inanmaktadır.
 • Sırasıyla BİT’i %100’ü öğrencileriyle ve %98.41’i meslektaşlarıylailetişim için kullanmaktadır. Aynısı belge alışverişi için de geçerlidir.
 • Teknolojik cihazlar göz önüne alındığında;
  • Portekiz örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 4.4’de gösterilmektedir. Sırasıyla 62 kişiden 11 kişinin (yalnızca %17.7) bilgisayarları, 10 kişinin projektörü ve dijital tabloyu (%16.1) kullandığını görebilirsiniz. Türkiye’deki öğretmenlerin 18’i (%29) sınıfta beşten fazla combine teknolojik cihaz kullandıklarını belirtmektedir.
  • Bunların dışında, çoğu bilgisayarları, projektörü ve laptopları (%16.1), tablet ve E-kitapları (%22.5) ve Smartphone (%20.9) kullanabilmeyi istemektedir.
 • BİT web araçları göz önüne alındığında :
 • Portekiz örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 4.5’de gösterilmektedir.63 kişiden 20 kişinin Google docs/ Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini kullandığını (%31.7), 19 kişinin Paylaşım araçlarını-Prezi gibi- (%30) kullandığını görebilirsiniz. Portekiz’de öğretmenlerin 7’si (%11.1) sınıfta beşten fazla kombine BİT web cihazları kullanmaktadır.
 • Bunların dışında, çoğu Google docs/Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini (%25.4), Sosyal ağ ve diğerleri (%20.6) ve Wikispaces, Scrib (%22.2) kullanabilmeyi istemektedir.
 • Sosyal Ağlar göz önüne alındığında:
 • Portekiz örneği için sınıfta ençok kullanılan Tablo 4.6’da gösterilmektedir. 71 kişiden 18’ünün Facebook (%25.3) ve 14 kişinin Youtube ve Google plus (%19.7) kullandığını görebilirsiniz. Portekiz’de öğretmenlerin 19’unun (%27.1) sınıfta beşten fazla kombine Sosyal Ağlar kullandığını göstermektedir.
 • Bunların dışında, çoğu Facebook (%25.7), Blog ve diğerlerini (%15.7) ve Twitter, LinkedIn ve MySpace (%21.4) kullanabilmeyi istemektedir.

Karşılaştırmalı Analiz – Sonuçlar

DISCO anket sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla, bu bölümde dört ülke için karşılaştırmalı bir analiz sağlamaktayız:(i) İspanya, (ii) Makedonya, (iii) Portekiz ve (iv)Turkiye.

Öğretim sürecinde deneyim yılları dikkate alındığında , Türkiye’de en az iki yıl, diğer ülkelerde en az bir yıl ve sırasıyla Portekiz için en fazla 28, Türkiye için 33, İspanya için 35 ve Makedonya için 49 yıllık deneyime sahip ööretmenlerin olduğunu görmekteyiz.

Şu anda çalıştıkları okuldaki öğretim sürecindeki deneyim dikkate alındığında, öğretmenlerin hem Türkiye hem de Portekiz’de 18 yıl, İspanya’da 28 yıl ve Makedonya’da 33 yıllık bir deneyime sahip olduklarını görmekteyiz. .

Oysa öğretim sürecindeki BİT kullanımındaki yıllık deneyimi dikkate aldığımızda, öğretmenlerin Makedonya için en fazla 24 ve diğer ülkeler için 25 yıllık deneyime sahip olduklarını görüyoruz.

İspanya’da öğretmenlerin yalnızca yüzde 17.65’i okulun yeterli dijital kaynakları sağladığına inanmaktadır, oysa Makedonya’da %51.43, Türkiye’de %54.79 ve Portekiz’de %66.67’si okulun yeterli dijital kaynaklarını sağladığına inanmaktadır..

 • Makedonya’da öğretmenlerin yalnızca % 1.79’u elektronik cihazların yeni ve modern olduğuna inanmaktadır. Bu oran diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Makedonya’da çok düşüktür. İspanya’da %60.42, Türkiye’de %19.12 ve Portekiz’de %28.57’si elektronik cihazların yeni ve modern olduğuna inanmaktadır.
 • Makedonya’da öğretmenler okulların BİT kullanımında öğretmenleri daha çok teşvik ettiğine (%71.43) inanmaktadır. Oysa bu oran sırasıyla İspanya’da %64.71, Türkiye’de %65.75 ve Portekiz’de %65.08’dir.
 • Teknolojik cihazlar dikkate alındığında:
  • Yalnızca bilgisayar kullanımı sırasıyla Portekiz’de %17.7, Türkiye’de %14.2, Makedonya’da %20’dir. En yüksek orana %24 ile İspanya sahiptir.
 • Bunların dışında, Portekiz’deki öğretmenlerin %22.5’i tablet ve E-kitap kullanabilmeyi, Türkiye’deki öğretmenlerin %28.5’i bilgisayar, projektör ve laptop, Makedonya’daki ve İspanya’daki öğretmenlerin sırasıyla % 32.5 ve %30’u yalnızca bilgisayar kullanabilmeyi istemektedir.
 • BİT web araçları dikkate alındığında:
  • Portekiz örneği için sınıfta çoğunlukla Google docs/ Google Drive, Sosyal Ağvediğerleri (%31.7kombine) kullanılmaktadır. Aynısı Türkiye için %30.5, Makedonya için %31.3 ve İspanya için %26.5’tir.
  • Bunların dışında, Portekiz’de öğretmenlerin %25.4’ü, Türkiye’de %30.5’i, Makedonya’da %34.3’ü ve İspanya’da %30.6’sı Google docs/ Google Drive, Sosyal Ağ ve diğerlerini birlikte kullanabilmeyi istemektedirler.
 • Sosyal Ağlar dikkate alındığında:
  • Portekiz’deki öğretmenlerin %27.1’i sınıfta beş karma Sosyal Ağdan fazlasını kullandıklarını belirtmektedir; Türkiye ve İspanya’da öğretmenler (%30.6) daha çok YouTube ve Blog kullandıklarını belirtmekteler, Makedonya’da ise %37’si Facebook kullandıklarını belirtmekteler.
 • Out of these, in Portugal, Turkey, Macedonia and Spain most of them would like to be able to use Facebook (25.7%, 30%, 50% and 30.6%). Bunların dışında, Portekiz (%25.7), Türkiye (%30), Makedonya (%50) ve İspanya’daki öğretmenlerin %30.6’si Facebook kullanabilmeyi istemektedir.