Rocha Peixoto Lisesi

Rocha Peixoto Lisesi   (http://www.esrpeixoto.edu.pt/) Povoa de Varzim şerinde Portekizin kuzeyindedir.

Gençlerin eğitim aldığı bir kamu kuruluşudur.İlk başlardan beridir endüstri ve ticaret hizmetlerinde iyi bir mesleki eğitim vermeyi hedeflemiştir.

Okulumuz 1892 yılında kurulmuştur ve günümüzde hala aynı yerinde hizmet vermektedir.Ancak 2007/2008  eğitim öğretim yılının sonunda kurumumuzu modernleştirme çalışmaları başlamıştır .Yeni binalar eski binaların yanına eklenmiş ve şu anda 13 500 m2  lik arazisiyle kasabadaki en iyi binalardan birine sahiptir.Bu moderleştirme çalışmaları okulun iş kapasitesini 10 yeni sınıfın eklenmesi ile arttırmıştır.

Şu anda ,  Escola Secundária de Rocha Peixoto,  1663 öğrencisi ve  200 öğretmne ve personeli ile hizmet vermeketdir.Okulumuz 7.sınıftan 12. Sınıfa kadar eğitim vermektedir.Bunun yanında genel ve mesleki kurslarda açılmaktadır.Okulumuzda:

 • 1 amphitheater
 • 2 auditorium
 • 1 kütüphane
 • 1 sentetik çim saha
 • 1 çalışma merkezi
 • 1 eğitim merkezi
 • 1 CQEP
 • 1 Psikolojik danışmanlık merkezi
 • 1 eğitim destek servisi
 • 1 Biyoloji Laboratuvarı
 • 1 Elektrik-Teknik Laboratuvarı
 • 1 Fizik Laboratuvarı
 • 1 Jeoloji Laboratuvarı
 • 4 Bilgisayar Labs
 • 1 Matematik Laboratuvarı
 • 1 Kimya lab
 • 2 Çok amaçlı Laboratuvar
 • 1 Electro-teknik çalışma odası
 • 1 Mekanik Çalışma odası
 • 1 Pavilion
 • 1 Yüzme havuzu
 • 31 Sınıf
 • 1 Teknik çizim odası
 • 3 Görsel eğitim odası
 • 2 Sunum odası
 • 1 Robotik Odası
 • 1 BİT Odası
 • 1 Yönetim hizmetleri alanı bulunmaktadır

“Rocha Peixoto” Lisesi Tarihçesi (Review)

1997 yılında  Rocha Peixto’da  3 BİT sınıfı vardı.Bunların toplamda 8 bilgisyarı ve bir yazıcısı vardı. O zamandan beridir Bİt öneminin ve gerekliliğinin farkında olan okulumuz yenileşme ve modernleşme sürecini hep takip etmiştir.Sürekli bakım ve yatırmla okul kendini güncellemiş ve yenilemiştir.2015’te tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları,BİT sınıfları, ofisleri kurulmuştu. Kablolu veya kablosuz okulun heryerinde internet erişimi vardı.Okul işleri  Theschool Works Moodle ve RochaDoc platformlarından yapılmaktaydı. Günümüzde kullanılan temel yazılımlar:

 1. Öğrencilerin devam devamsızlığını, değerlendirme notlarını kayıt altında tutmak için bir program
 2. Windows 7 Profissional
 3. Microsoft Office 2010
 4. Visual studio 2010
 5. Avast
 6. Foxit Read
 7. Gimp
 8. Inkscape
 9. Audacity
 10. Management software (SAGE)

PTE Takımları  (2009 da Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarının teknolojik gelişimini koordine eden  ve destekleyen  bir proje) kuruldu.

Yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdakiler belirlenmiştir.

Internet  Okul binasının her yerinde  genişbant İnternet erişimi vardır.
BIT araçları

bakımı

Bakım ve onarım BİT öğretmenleri ve bakımve onarımdan sorumlu öğrenciler tarafındanyapılırdı.
Lisanslı yazılım Tüm yazılımlar lisanslı ve güncelldi.
Mesleki BİT  gelişimi Bazıları çok eskiden olsa da çoğu öğretmen BİT sertifikası almıştır. Bu eğitimler mesleki toplantılarda yada meslektaş yardımlaşmalarıyla yapılmıştır.Öğretmenlerin temel bilsayar becerilerini geliştirmek için okul yatrım yapmıştır.
Öğretmenlerin dijital okur yazarlığı Tüm öğretmenler kişisel bilgisayarları kullanabildiklerini,internete giriş yapabildiklerini e mail gönderip, dönem sonunda öğrenci notlarını girebildiklerini, temel word becerilerine sahip oduklarını bildirmişlerdir.
Öğretim sürec,nde BİT kullanımı Öğretmenlerin çoğu öğretme-öğrenme sürecinde BİTi araç olarak kullanmaktadır.
BİT becerileri Öğretmenlerin çoğunun temel BİT becerileri vardı ve bunları sınıfta sıksık kullanmaktaydılar.
BİT farkındalığı Tüm personel Öğrenme öğretme sürecinde BİT kullanmanın öneminin farkındadır.
OKul web sitesi Okulun  oldukça iyi düzeyde güncel bir web sitesi ve  moodle and RochaDoc platformları vardır.

“Rocha Peixoto” Lisesi nereye varmak istiyor? (Önceliklerimiz)

Okulumuz eğitimde yenilikçi araç gereçleri kullanması,çok çeşitli kurslar,dersler vermesiyle bilinen ülkenin önde gelen okullarında biri olmak istemektedir.

Bunu dikkate alarak okul için önceliklerimiz:

 1. Öğretme metodlarını geliştirme ve öğrencileri motive etmek için öğretmen ve öğrencilerin BİT kullanımını teşvik etmek.
 2. Müfredat dışı çeşitli aktiviteler hazırlayarak öğrencilerin sağlıksız alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak.
 3. Bütün ders ve sınıf yönetimi online yapmak, yazılı raporları kaldırmak.
 4. Akademik sonuçları geliştirmek.
 5. Okulda sürekli güvenli bir ortam hazırlamak,bunu sürdürmek.
 6. Yüksek beklentilere cevap vermek, Öğretmen ve öğrenci performansını arttırmak..

“Rocha Peixoto” Lisesi buraya gelmeyi nasıl planladı? (Hedefler)

Escola Secundária de Rocha Peixoto’ Lisesi’nin müdürü, AlbertinoCadilhe, her bir ders öğretmeninin bir araya gelip mğfredat geliştirme için yeni fikirler ve öneriler oluşturabilecekleri bir system geliştirdi.Bu sistemde okul yönetimine bir proje sunabilmekteydiler fakat projenin maliyeti ve getireceği faydaları ispatlamaları gerekmekteydi.Bundan sonra okul idaresi maddi olarak hangi projenin destekleneceğine karar veriyordu.Gerçek iş dünyasına uyumlu olabilmesi için okul sürekli olarak Bİt platformlarını yükseltme okul olanaklarını modernize temeye çalışmaktaydı. Çalışma alanlarındaki araç gereçlere yatırım, Solidworks, CIMCO, Powermill, AutoCad gibi ğrğnlerin yazılımı okulun sürekli gelişiminin işaretidir.

Okul daha iyi kalitede eğitimin BİT aracılığıyla yapılacağının farkında olduğundan sürekli olarak ulusal veya Avrupa Birliği destekli hibeleri takip etmeketedir.Ancak okulumuz dışardan gelecek yatırımların geç kalabilme ihtimaline karşı kendi yatırım bütçesini oluşturmak için dersler bittiğinde sınıfları, sentetik futbol sahasını ve yüzme havuzunu dışarıdan insanların kullanımına az bir ücret karşılığı sunmaktadır.

Okul öğretmenleri ihtiyaç duydukları heran hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılabilecek ve okulun BİT personelinden yardım alabilecektir.

“Rocha Peixoto”neler yaptı? (Tasks)

Moodle ve  rochadoc platformları  2009 yılında uygulanmaya başladı ve o zamandan beridir tüm okul topluluğu bu platformları kullanmaları için teşvikedilmektedir. Okulda binası daha modern bir hal aldı ve büyütüldü.

Tüm sınıflar etkileşimli tahtalarla donatıldı.

Sınıflardaki etkileşimli tahtaları daha etkili kullanabilmeleri için öğretmenler hizmetiçi eğitimlerine alındılar.

Okuldaki bilgisayarlar için yeni yazılımlar satın alındı.Bu yazılımların daha ucuza maletmek için gerekli anlaşmalar yapıldı. (Bu şirketlerde Powermill, Solidworks, AutoCad and CIMCO gibi programların lisansları vardı).

Okulda ki herşeyin personel veya öğrenci kartı ile yapılabileceği bir system uygulandı.Bu kart ile öğrenciler yiyecek içecek fortokopi gibi harcamalarını yapabilmekteydi. Okulun belirli yerlerindeki makinelerden kartlara para yüklenebilmekteydi. Bu hem yapılan işin kalitesini arttırmakta hemde zamandan tasarruf ettirmektedir.Okul giriş çıkışlarda da kartın kullanılması velilerin öğrencilerin zamansız okuldan ayrıldığı ile ilgili bilgi almasını sağlamaktadır.

Okul bu yazılımı satmak için anlaşmalar imzalamış başka okullarada satmıştır.

Sonraki?

Kaliteli bir eğitim vermeye devam edbilmek için  Escola Secundária de Rocha Peixoto BİT yatırım yapmaya devam edecektir.OKul terkini azaltmak, öğrencilerin motivasyonun arttırmak için bunun şart olduğunun farkındadır.

Öğrencilerinin mesleki gelişimlerini eksiksiz tamamlayabilmeleri için hem teknolojik hemde mesleki araçlara gerekli yatırımları yapmayı sürdürecektir.

Ayrıca öğretmenlerin yeni ve ileri düzeydeki araç gereçleri kullanabilmesi için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim verilecektir.