Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Mersin

Yusuf  Kalkavan  Anadolu  Lisesi  Mersin  DISCO PROJESİ İYİ UYGULAMALAR

Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi, genel olarak kısaca Y.K.A.L, Mersin’de bir devlet okuludur. Mersin’deki diğer birçok kamu veya özel okullardan ülkenin en prestijli üniversitelerinden bazılarına daha fazla öğrenci gönderen, en rekabetçi kamu liselerinden biridir.

Okul ülke genelinde yapılan  Lise Giriş Sınavı sonuçlarına göre

öğrencileri kabul etmektedir. Eğitim dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır. YKAL 1992 yılında Mezitli bölgesinde açılmıştır.

Okulun 950 öğrencisi ve 55 öğretmeni vardır.. Okulda 30 adet derslik vardır ve her derslik Fatih Projesi kapsamında bir etkileşimli tahtaya sahiptir.9., 10. Ve 11. Sınıftan her öğrencinin bir tableti vardır. Tabletler okulda internet bağlantısına sahiptir. Öğrenciler istedikleri zaman Etkili Bilişim Ağına (EBA) erişebilirler. Onlar EBA platformunda birçok farklı bilgi türüne erişebilirler. Bugün neredeyse bütün öğretmenler dersleri süresince bu platformu kullanmaya çalışmaktadırlar.

Biz neyiz?

Okul 1992 yılında açıldı ve o zamandan beri okulun sayısal durumunda pekçok değişiklikler olmaktadır. 1998 ve 2004 yılları arasında uygulanan Dünya Bankası destekli Temel Eğitim Projesi okullara bilgisayar laboratuvarları ve eğitim materyallerini sağlayarak temel eğitim kalitesini artırmayı amaçlamıştır. Bu projenin bir sonucu olarak okul bir bilgisayar laboratuvarına sahip olmuştur. Bilişim sınıflarında 22 adet bilgisayar vardı ve öğrenciler haftada iki saat ders görmekteydiler.

Internet:Okul genelinde binadaki internet kablosu aracılığı ile geniş bantlı internet erişimi vardı.

BT ekipman bakım:Bilişim teknolojileri donanım bakımı: teknik destek hem bilgisayarla ilgili sorunları hem de binadaki elektrik kablolarını içermekteydi; ancak okulun bazı sorunları vardı, mesela ‘‘ binadaki elektrik kabloları odadaki birçok bilgisayar için tasarlanmamıştı. Bu yüzden, bazı sorunlar kaçınılmazdı. Ek olarak, elektrik akımındaki uyumsuzluklar nedeni ile laboratuvarlardaki işletim sistemleri çöktü ve anında teknik destek alamadılar. Ayrıca, yeterli bütçeye sahip olmadıkları için bu sorunların düzeltilmesini sağlayamadılar. Sonuç olarak, bu bilgisayarlar artık işlevsel değildi.

BİT profesyonel gelişimi:O yıllarda öğretmenler bilgisayarların temel eğitim kullanımı hakkında eğitildiler. Okul bilgisayar koordinatörüne sahipti. Bilgisayar teknolojilerindeki sürekli değişikliklere bağlı olarak, bilgisayar koordinatörleri mesleki gelişim için nadiren hizmet-içi eğitime davet edildi.

Öğretim sürecinde BİT kullanımı:Okullara BT sınıflarında donanım araçlarına ek olarak yazılım ve video kasetleri  sağlandı.  Öğretmenlerin çoğu haftada bir ya da iki kez dersliklerinde BİT kullandılar.

BIT becerileri: Öğretmenlerin çoğunluğu temel BIT becerilerine sahiplerdi, ama bunların çoğu bu becerileri sınıflarındaki öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek yönelik kullanmak için güven ya da bilgiden yoksundular.

BIT farkındalığı:Personelin çoğu öğretme ve öğrenme sürecinde BIT kullanımının faydalarını fark etmişti. Onlar öğretmenle için verilen bütün hizmet içi eğitim kurslarına katıldılar.

Okul internet sitesi:Okul BIT koordinatör öğretmeni tarafından geliştirilen, düzenli bir biçimde güncelleştirilen yerinde temel bir internet sitesine sahipti, ama bu site belirli öğretim ve öğrenim malzemelerini içermiyordu.

Nereye varmak istiyoruz (Önceliklerimiz)

Daha sonra Türkiye 2010 yılında dünyanın en büyük eğitim teknolojisi projelerinden birini başlattı: Fatih Projesi. Her öğrenciye bir bilgisayar tablet verildi ve her sınıfa etkileşimli tahta kuruldu. Etkili bilişim ağı (Eba) MEB tarafından düzenlenmiş bir internet platformudur ve biz, öğretmenlerin uygun içeriği sağlanan teknoloji ile uyumlu olarak kendi kendilerine oluşturabilmeleri için gerekli yazılımı kullanmalarına olanak sağlamak isteriz.

O noktaya ulaşmayı nasıl planladık?(Hedefler)

Okulda bütün öğretmenler MEB tarafından düzenlenen hizmet içi öğretmen eğitim programlarına katıldı. Onlar farklı çevrelerdendi (teknolojik yetenekleri, eğitim teknolojisine yönelik tutum ve davranışları, yaş ve konu alanları) ama neredeyse onların hepsi şimdiye kadar aynı eğitimi almışlardı.

Ne yaptık?(görevler)

Var olan BİT ekipmanları miktarı, her derslik için özel dizüstü bilgisayarlar ve veri projektörleri artmaktadır.

Biz tüm öğretmen ve öğrencileri EBA platformunu aktif bir biçimde kullanmaları için destekledik. http://www.eba.gov.tr/

Ne başardık (2.denetim)

Okul web sitesi yayın ekibi yer almakta; Web sitesi düzenli bir şekilde güncellenmekte ve bilgi ve danışmanlık içermektedir. BIT’in entegrasyonundaki öğretmenlerin kendine güven düzeyi artmaktadır. E-öğrenme sınıf aktivitesinin bir bölümü olduğunda öğrenciler daha büyük bir ilgi göstermektedirler. Öğretmenler, teknik ve destekleyici hizmetlerin yanı sıra FATİH Projesi kapsamında kendilerine sağlanan teknolojilerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitilmektedirler. Ancak, bu işlemin uygun bir biçimde uygulanmasındaki önemli konu öğretmen ve öğrencilerin tablet bilgisayar ve IB’lerin kullanımının potansiyel yararlarına inanmak zorunda olmalarıdır. Bu nedenle, örnek çalışmalar ve modellerin gösterimi doğrultusunda öğrenme ve öğretme süreci boyunca proje için sağlanan teknolojilere ne tür katkılar sağlandığını göstermeleri için bu projede yer alan öğretmen ve öğrenciler için bir gereksinim vardır.

Pilot projenin başlangıcından beri öğretmenlerin ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmaya ve yarar sağlamaya yönelik ilgi ve tutumlarında görünür bir artış olduğu sonucu çıkarılabilir. Projenin olumlu sonuçlarından biri öğretmen ve öğrenciler arasında özellikle teknik konularda iletişim ve işbirliğinin artmış olmasıdır. Projenin en olumlu ve yapıcı sonuçlarından biri olarak IB’lerin eğitim içindeki entegrasyonu ile hepsi olmasa da sınıfların çoğu daha eğlenceli ve işitsel- görsel dersler deneyimlemişlerdir. Ancak, bazı durumlarda tablet bilgisayarların olumsuz etkileri hakkında bir takım endişeler olduğu için tablet bilgisayarların sınıflardaki kullanımına ilişkin bir şey söylemek zordur.

Sıradaki

Öğrencilerin başarısında eğitim teknolojilerinin etkileri hakkında uzun dönemli çalışmalar planlamak ve yapmak.

Sağlanan teknolojilerin daha etkili kullanımına sahip olmak için sınıflardaki öğrencilerin sayısını azaltmak.