Dobri Daskalov Lisesi

Bugün eğitim öğretim hizmetleri hem teorik hemde Pratik olanı okulun iki katlı yeni binasında yapılmaktadır.Okulda her öğrenci için bir bilgisayarı olan ondan fazla  sınıf vardır,BİT, Biyoloji,Kimya, Fizik ve Resim Atölyeleri temel öğretme materyelleri ve bilgisayarlarla donatılmıştır. Bir bilgisayar, DVD, TV, LCD projektörü olan farklı sunumlar,konferanslar ,çalıştaylar ve toplantılar için kullanılan  ayrı bir sınıf vardır.

Öğretmen,idare ve mesleki dernek üyelerinden oluşan 66 kişilik personel sayısı vardır.Tüm çalışanların yasal düzenlemelere dayalı olarak uygun eğitimi vardır. „Dobri Daskalov“ Lisesinde  28 derslikte öğrenim gören 325 erkek ,526 kız toplamda 851 öğrenci vardır.

„Dobri Daskalov Okulu Neydi?“. (Değerlendirme)

2000 yılından önce , Kavadarci’den “Dobri Daskalov”  Lisesi,  22bilgisayarla donatılmıştı, ki bunlardan 17si Bilgisayar Sınıfında,5i ise idari işler için idare odalarında kullanılmaktaydı. O zamanlar okulda hiç laptop yada LCD projector yoktu..

Öğrenciler bu bilgisyarlarda sadece bilgisayar veya dil derslerinde kullanabiliyordu.

GOPA-VET II projesi  (2003), “Her Çocuğa Bilgisyar” (2008) ve  Eğitimde BİT kullanmada öğretmen eğitimleri ile , okul BİT araç gereçlerinin ve onları kullanacak eğitimli öğretmenlerin sayısını arttırmıştır

Bugün okul BİT donatılmış, internet erişimi olan  sınıflarının sayısını ve onları ders anlatırken kullanan öğretmen sayısını arttırmıştır.

Buna göre daha iyi araç gerekler sağlandı,Okul müdürü BİT koordinatörü ile birlikte Makedonya Eğitim Bakanlığının rehberliğinde öğretim sürecine ve okul gelişim planına BİT dahil etmiştir.Yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdakiler belirlenmiştir

Internet Okul binasının her yerinde  genişbant İnternet erişimi vardır.
ITaraçları

bakım

Bakım gerekli olduğu zaman yapılırdı, herhangi bir bakım onarım sözleşmesi yoktu.Özel bir şirketle ortaya çıkan olası problemleri çözmesi için iletişimdeydik.
Lisanslı

yazılım

Bilgisyarlara yüklü tüm yazılımlar lisanslıydı fakat okulda kullanılmakta olan yazılımın tam bir güncellenmesi gerekmektedir.
BİT profesyonel

gelişim

Öğretmenlerin çoğu BİT eğitim sertifikasına sahiptir ama bu sertifikalar yıllar önce alınmıştır.Bu tür gelişimler bazı konularda yapılan toplantılar yada meslektaş yardımıyla devam ettirilmektedir.
Öğretmen dijital okur yazarlığı Tüm öğretmenler kişisel bilgisayarları kullanabildiklerini,internete giriş yapabildiklerini e mail gönderip, dönem sonunda öğrenci notlarını girebildiklerini, temel word becerilerine sahip oduklarını bildirmişlerdir.
Öğretim sürecinde BİT

kullanmak

Bazı öğretmenler eğitim öğretim sürecinde BİT bir araç olarak kullanıyorlardı.Çoğu BİT ara sıra öğretim kaynağı olarak kullanıyordu. Ve pek azı da ne kaynak olarak ne de araç olarak hiç kullanmıyordu.
BİT Becerileri Öğretmenlerin çoğunun temel BİT becerileri vardır ama çoğu sınıfta öğrenme öğretme sürecini geliştirmek için  bu becerileri kullanma özgüvenine  sahip değildi veya bilgi eksikliği vardı.
BİT farkındalığı Çoğu öğretmen BİTi öğrenme öğretme sürecinde kullanmanın faydalarının farkındadır.
Okul Websitesi Okulun BİT koordinatörü tarafından yönetilen ara ara güncellenen bir web sitesi vardı fakat  içeriğinde herhangi bir öğrenme öğretme materyali yoktu.

 „Dobri Daskalov“Lisesi nereye varmak istiyor? (Önceliklerimiz)

Ortaya çıkan önceliklere göre öğrenme sürecinde BİT daha etkili kullanılabilmesi için bir takım kuruldu.Okul müdürü bu ekibi bu sektördeki öğretmenlerden oluşturdu.Ekip okul gelişim planı ve eğitim bakanlığının rehberliğinde aşağıdaki okul önceliklerini belirlemişlerdir:

Öğrenciler e-öğrenme aktivitelerini daha sık yapmalıdırlar.
Okul web sistesinin  okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilmiş içerikleri olmalı ve öğretme ve öğrenciler tarafından iletişim için kullanılmalı.
Okul kendi dijital içeriğini geliştirmeli ve kullanmalı.
Okul beş yıl içerisinde  tüm öğrenme alanlarını bir kısım BİT kaynaklarıyla ve mobil cihazlarla donatmak için çalışmaktadır.
Öğretmenler teknolojiyi kullanmak için gereken becerileri edinmeliler ve BİT öğretme metodlarıyla bütünleştirmeliler.
Okul öğretim kadrosunun BİT teknolojilerini kendi alanlarında kullanmaları için özgüvenlerini artırmalıdır.
Dışarıdan teknik destek almalıdır ki böylelikle öğretmenin odaklandığı şey teknik sorunları çözmek yerine BİT derslerde bütünleşmesi olacaktır.Aynı zamanda da BİT öğretmenleri de teknik sorunları çözmekten uzaklaşıp öğretmenlere gerekli yardımı yapabileceklerdir.

„Dobri Daskalov“ Lisesi buraya gelmeyi nasıl planladı? (Hedefler)

Okul Müdürü BİT koordinatörü ile birlikte gelecek için hedefler  koymuştur.Bu mesele öğretmenler toplantılarında defalarca tartışılmış görüşülmüştür.Velilerde konuyla ilgili bilgilendirilmişlerdir.Bazı kararlar öğrencilerle yapılan araştırmalar sonucunda ve eğitim bakanlığının rehberliği doğrultusunda  alınmıştır. Böylece temel hedefler:

 „Dobri Daskalov“ Lisesi Neler Yaptı? (Etkinlikler)

Okul BİT araç gereçlerinin sayısını arttırdı özellikle her sınıfta laptops ve data projejtörü sayısını.

Okul yerel eğitim merkezi ile birlikte BİT te CPD ihtiyacının belirlenmesinin ardından bir eğitim düzenledi.

Her dönem en az bir kez okul öğretmenlerin BİT gelişimi için bilgi verdi.

Okul teknik destek için anlaşma imzaladı..

Okulun öğfretmenleri okul web sitesini geliştirdi. Öğrencilerin çalışmaları web sitesinde sergilendi ve daha çok kişinin görmesi sağlandı.Öğrenciler websitesine kendi çalışmalarını nasıl yükleyeceklerini öğrendiler.

Okulun BİT koordinatörü okulun BİT ekipmanını belirledi başka okullarla etkileşimli tahta kullanımı, fiyatları ve diğer alternative teknolojik ürünlerle ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ortak kullanılan bir akıllı tahta aracılığıyla öğretmenler müfredatın belli bölümlerini öğrencileri ile BİT kullanarak uygulamaktadır.

E-öğrenme ekibinin bir üyesi e- bültenin yayımlanmasını organize etti.Üst sınıflar yayımlanan bültenin içeriğinin geliştirlmesine ve oluşturulmasına yardım etti.Her öğretmenin içerik geliştirlmesiyle ilgili katkı sunması istendi.

Okul personeli teknoloji kullanımı konusunda sorun yaşayan olduğunda birbirlerine yardım etmeye başladı.

iOERc Erasmus + program projesinin tamamlanmasından sonra , okulda yeni bir on-line platforma geçiş olacak.

2011/12Eğitim-Öğretim yılından beridir öğretmenler ve öğrencilerimiz tarafından aktif olarak e-öğrenme için Implement LMS system Moodle kullanılmaktadır.Erişim okulun web sitesinden www.dobridaskalov.edu.mk, veya www.dobridaskalov.edu.mk/moodle den direk olarak sağlanmaktadır..

„Dobri Daskalov“Lisesi Neler Başardı? (2.Değerlendirme)

Her bir bölüm kendi toplantılarında e- öğrenme uygulamalarını değerlendirdi.Okul web sitesi yönetim ekibiçalışmalarını sürdürmekte, düzenli olarak web sitesi güncellenip öğrenme öğretme içerikleri çoğaltılıp zenginleştirilmektedir.

Düzenli ve planlı teknik destek alınmaktadır.Öğretmenlerin geliştirdiği dijital içerik sayıları ve paylaşımları artmaktadır.Sınıf uygulamalarının bir parçası olan e-öğrenmeye öğrencilerin ilgisi artmaktadır.

Öğretmenler arasında mesleki gelişme açısından destek olma  ve yardımlaşma artmıştır.Öğretmenlerin BİT derslere bütünleştirmeyle ilgili güvenleri artmıştır.BİT ders işlemenin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.Öğretmenler öğrencilerin sunum hazırlama yazma gibi becerilerinin geliştiğini farkettiklerini söylemişlerdir.Öğretmenler ve öğrenciler BİT eğitim öğretim sürecinin temel bir aracı olarak görmeye başlamışlardır.BİT kullnma konusunda daha istekli olmuşlardır.

Teknik destek alınmasıyla öğretmenler teknik sorunlardan uzaklaşmış sadece BİTi derslerle bütünleştirmeye odaklanmışlardır.BİT koordinatörünün e-öğrenme ye verdiği destek için daha çok zaman ayırdığı görülmüştür.Aletlerin bakım ve onarımına ise daha az zaman ayırtmaktadır.Daha fazla zamanı olduğunda öğretmenlerle e-öğrenme materyalleri geliştirmeye fırsat bulmuştur.

Tüm bunlar aşamalı olarak okul BİT kültürünün oluşturulmasıyla sağlanmıştır.BİT müfredatla bütünleşmesi başlarda dışarıdan anlaşılması zor veya birşekilde göz korkutucu görülmüş olabilir ama yıllar geçtikçe öğretmenler bir kaç pratik adımla  çoğu şeyin başarılabileceğini gördüler.E bülten hazırlamak sınıf içinde tartışma,işbirliği, yaratıcılık gibi pek çok yeni fırsatlar sunmuştur.BİT bu sürecin  ayrılamz bir parçası olmuştur.Öğrencilere farklı bir yolla kendielrini göstermne şansı sunmuştur.Veliler okulun çabalarını daha iyi anlamış ve takdir etmiştir.

Diğer okullarla kaynak araç gereç paylaşmak başarılı ve sürekli olmuştur.Tüm öğrencilerin okulun e-öğrenme sistemine girmeleri için bir kullanıcı hesabı olmuştuırböylece yüklenen sunumları materyalleri takip edebilmiş ödevlerini gönderebilmiş öğretmenler onları değerlendierbilmiştir.Müfredat içeriklerine uygun olarak sınavlara girmişlerdir.

Yukarıda dilegetirilen  BİT uygulamaları sayesinde öğretmenden öğrenciye günlük uygulamalarda  herkesin motivasyonu artmıştır.

Bugün okul daha çok donanımlı internet erişimi olan sınıfalara sahiptir.

Sonraki?

Etkileşimli tahta ve modern teknoloji  ile donatılmış sınıflar şunada yapım aşamasındadır.iOERc Erasmus + program projesinin tamamlanmasından sonra , okul yeni bir on-line platforma geçiş olacaktır, ki bu platformla öğrenciler aktif olarak öğrenme sürecinde yer alacaklardır.Dahası, öğretmenler kullanılan metodolojileri daha yakından incelemeyi ve inter-okul projelerinde daha çok yer alma olasıklarını değerlendirmeyi  planlamaktadırlar.E-öğrenme ekibi okuldaki geçici personel için bir eğitim  v eve bilgi içerikli rehber hazırlamayı planlamaktadır.E-öğrenme ekibi yerel eğitim merkezlerindeki uygun kursları araştırıp ilgili öğretmenlere bildirecektir.Dijita video hakkında daha fazla bilgi almak isteyuen bir kaç öğretmenden özel bir talep olmuştur.