I.E.S Lope de Vega de Fuente ­Obejuna

I.E.S Lope De Vegade Fuente­Obejuna hem kendi bulunduğu kasabadaki hemde yakınındaki LosBlazquez’in 14 köyünün çocuklarına eğitimvermektedir.Toplamda 300 öğrencisi vardır ve bunların yarısı okula otobüsle gelmektedir.

Okulun toplamda 36 çalışanı vardır-öğretmenler, meslekbirliklerinden çalışanlar, idare ve yöneticiler bu sayıya dahildir.Tüm çalışanların yasal yönetmeliklere uygun eğitimleri vardır.

„Lope De Vega  Okulu Neydi?“. (Değerlendirme)

The Brumaria Collective öğretmenleri derslerinde görsel işitselar açalrı kullanmaktaydılar.Micro­documentaries sınıfta BİT kullanımını ve projebazlı öğrenmeyi biraraya getirmiştir.

Bu proje dil becerilerini,dijital okuryazarlığını ve öğrenmeyi öğrenmeyi geliştirmiş, öğretmen ve öğrencilerin BİTi kullanmalarını arttırmıştır. Bugün bu kurumda derslerde BİT kullanımı artmış bu tür projelerde yer almanın sağladığı katkılar daha anlaşılır olmuştur.

Yapılan değerlendirmele rsonucunda aşağıdakiler belirlenmiştir

 Internet Okul binasının her yerinde  genişbant İnternet erişimi vardır.
ITaraçları

bakım

Bakım ve onarım kurumun kendi personelinin yanı sıra devlet görevlileri tarafından da yapılmaktadır.
Öğretmenlerin dijital okur yazarlığı Tüm öğretmenler kişisel bilgisayarları kullanabildiklerini,internete giriş yapabildiklerini e mail gönderip, dönem sonunda öğrenci notlarını girebildiklerini, temel word becerilerine sahip oduklarını bildirmişlerdir.
Derslerde BİT kullanımı Öğretmenlerin çoğu BİT eğitim sertifikasına sahiptir,öğretmenler derste BİT kullanımını geliştirmiş ve arttırmıştır.Ayrıca içerik geliştirmede de gelişmeler vardır.
 Öğretmen dijital becerileri Öğretmenlerinin çoğunun  temel dijital becerileri vardı fakat bu bilgi yada becerileri derslerde kullanacak kadar özgüvenleri yoktu.
 BİT farkındalığı Personelin çoğu ders işlemede BİT kullanmanın öneminin ve faydasının bilincindedir.
Okul Websitesi Bu proje için blog oluşturulmuş, öğrencilerin videoları sergilenmektedir.

Bu web sitesinde tümprojeler sergilenmektedir ve sınf ortamında nasıl kullanılacakları anlatılmaktadır.

 „Lope de Vega“Lisesi nereye varmak istiyor? (Önceliklerimiz)

Bu projenin önceliklerinden birisi de öğrencilerin gerçek çevrelerinin farkına varmalarını sağlamaktı.Bunuda yenilikçi bir proje de görmeleri, bunu hazırlarken sorumluk,yaratıcılık ve BİT becerilerini arttırmak hedeflenmişti

Ortaya çıkan önceliklere göre öğrenme sürecinde BİT daha etkili kullanılabilmesi için bir takım kuruldu.Okul müdürü bu ekibi bu sektördeki öğretmenlerden oluşturdu.Ekip okul gelişim planı ve eğitim bakanlığının rehberliğinde aşağıdaki okul önceliklerini belirlemişlerdir:

Öğrenciler e-öğrenme aktivitelerini daha sık yapmalıdırlar.
Okul web sistesinin  okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilmiş içerikleri olmalı ve öğretme ve öğrenciler tarafından iletişim için kullanılmalı.
Kurulan blog göstermiştir ki öğrenciler kendi videolarını kendileri yükleye bilmektedir.Ve her grup ortak bir kararla istediği microyu oylayarak puanlayabilmiştir.
Okul beş yıl içerisinde  tüm öğrenme alanlarını bir kısım BİT kaynaklarıyla ve mobil cihazlarla donatmak için çalışmaktadır.
Öğretmenler teknolojiyi kullanmak için gereken becerileri edinmeliler ve BİT öğretme metodlarıyla bütünleştirmeliler.
Okul öğretim kadrosunun BİT teknolojilerini kendi alanlarında kullanmaları için özgüvenlerini artırmalıdır.
Dışarıdan teknik destek almalıdır ki böylelikle öğretmenin odaklandığı şey teknik sorunları çözmek yerine BİT derslerde bütünleşmesi olacaktır.Aynı zamanda da BİT öğretmenleri de teknik sorunları çözmekten uzaklaşıp öğretmenlere gerekli yardımı yapabileceklerdir.

„Lope De Vega “ Lisesi buraya gelmeyi nasıl planladı? (Hedefler)

 Bu projenin hedeflenen amaçlarına ulaşması için öncelikle  bu projenin müfredatla bütünleşmesi gerekiyordu.Özellikle de tarih ve coğrafya dersleri çok önemliydi.Tmel amaçlar şunlardı:

  • Projenin yürütülmesi için gerekli BİT araçlarını ( kamera, laptop, internet..)sağlamak.
  • Micro belgesellerin yapımında sadece öğrenciler kendileri çalışmalıydı.Böylece öğrencilerin geliştirilmesi hedeflenen becerileri geliştirilebilecekti.
  • BİT kullanarak öğretimkalitesinin artması.

 „Lope De Vega“ Lisesi Neler Yaptı? (Etkinlikler)

Okul BİT araç gereçlerinin sayısını arttırdı özellikle her sınıfta laptops ve data projejtörü sayısını.BİT araç gereçlerini eğitimin her alanında kullandılar.Öğretmenler ve öğrenciler en üst seviyede BİT lerini derslerde kullanmışlardır.

http://ieslopedevega.es/reportsall adresinde öğrencilerin çalışmalarının yanısıra bölüm derslerininde materyallerini görmek mümkündür.Öğrenciler ve veliler bu bilgilere kolayca ulşabilmektedir.Microdocumentary projesi BİTi  eğitimle bütünleştirmiş.Bu proje öğrencilerin okul dışında işbirliği yaparak yaptığı bir çalışma olduğu için velilerinde çalışmalara katılmasını gerektirmiştir.

http://microdocumentales.jimdo.com/ eğitimde yenilikçi yaklaşımların örneklerini kapsamaktadır.Bu çalışmayla günlük hayatın eğitimle ve BİT bütünleştirildiği görülür.

„Lope De Vega“Lisesi Neler Başardı? (2.Değerlendirme)

BİT kullanımı bu eğitim merkezinde olumlu değişimlere sebep olmuştur.Kurumun websitesinde bu projeyle ilgili temel bilgiler görülebilir.Proje incelendiğinde projeye öğrencilerinin ve ailelerinin katılımının oy verme için de önemi anlaşılıyor.Her grup kendi gönderisini konu içeriğine uygun olarak hazırlıyor ve sunuyor.Tüm detaylar blogta arşivlenmiştir.Değerlendirme kriterleri de bulunmaktadır.Sunumun kapladığı alan,uzunluğu,anlatımı,kullanılan karekterler,kayıt yapılan cihaz gibi ölçütler  belirleyi kriterlerdir.

Projeler dört ay sitede tutuluyor  ve son hali en az beş en fazla on dakika uuzunluğunda olutyor.BİT araçalarının takım çalışmasıyla birleşmesi hem öğretmenlerin hemde öğrencilerin motivasyonunu arttırmıştır.

Dahası okul daha fazla BİT araç gereçlerine ve internete kavuşmuş , öğretmen ve öğrencilerin daha çok BİT kullandığı görülmüştür..BİT ders işlemenin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.Öğretmenler öğrencilerin sunum hazırlama yazma gibi becerilerinin geliştiğini farkettiklerini söylemişlerdir.Öğretmenler ve öğrenciler BİT eğitim öğretim sürecinin temel bir aracı olarak görmeye başlamışlardır.BİT kullnma konusunda daha istekli olmuşlardır.

Bugün okul daha çok donanımlı internet erişimi olan sınıfalara sahiptir.

Sonraki?

Şu anda kurumun yürütmakta olduğu beş proje ve program vardır.

  • Andalusiadeepens
  • Space School for Peace
  • Co­education
  • Youngform
  • Grow with your tree

Öğretmenler bu sonucun heyecan verici olduğunu düşünüyorlar çünkü projenin ilerlemesinin harika olduğunu bildirmişlerdir.

Bu projenin başarısı BİT ve gerçek günlük hayatıkullanarak bir değerelendirme yolu sağlamış olmasıdır.Öğrencilerin kendi becerielrini kolaylıkla geliştirebildikleri bu yöntemden diğer kurumlarda haberdar edilmelidir.

Gelecekte mesleklerinde daha başarılı bireyler yetiştirmek amacında olan her kurumun bu projeden yararlanması gerekmektedir