Партнери


Мисијата  на Универзитетот е дефинирана со Статутот  (1 Декември, 2008), се придржаува кон залагањето за достигнување извонредна наставна и наставно-истражувачка работа  во системот на високо образование во Република Македонија, преку понуда на еднакви можности за сите, базиран на праведност и заслуга. Активна соработка со другите универзитети, како во Република Македонија така и со меѓунродни универзитети што е еден од клучните елементи на мисијата на Универзитетот.

Главната цел според која Универзитетот се раководи и менаџира е да придонесе за високото образование  на албански јазик, преку взаемно меѓуетничко разбирање и да обезбеди повеќејзичен и мултикултурен пристап  во наставата и во истражувањето преку развивање студиски програми  во согласност со Европските и меѓународните стандард .

Земја: Македонија
Лице за контактМарика Апостолова Трпковска
Телефон: +389 44 356 172
http://www.seeu.edu.mk/


ССОУ “Моша Пијаде” е основано во 1928 година како помало земјоделско училиште кое создава услови за стручно оспособување на учениците од различни делови на земјата. ВО тоа време, главната цел на училиштето е да едуцира земјоделски кадар кој ќе го користи знаењето за свои цели или во постоечките земјоделски стопанства.

Денес, поради широко развиената мрежа на дејности во локалната и рагионалната средина и перспективните потреби и можности, ова училиште се претвори во модерен центар во чија основа лежи образувањето на ученици од повеќе профили во рамките на струките: машинска, сообраќајна, земјоделска-ветеринарна, угостителско-туристичка и електротехничка струка.

Моментално во училиштето учат 1264 ученици, на возраст од 14 до 18-години. Наставата се одвива на македонски и на албански јазик. Покрај Македонците и Албанците, во училиштето исто така учат и Турци, Роми, Македонски муслимани и др.

Земја: Македонија
Лице за контактНебојша Трпковски
Телефон: +38975439789
http://mp.edu.mkPakize Kokulu Anadolu Lisesi е владина организација која работи во рамките на Националниот Образовен Оддел во провинцијата Мерсин. Таа се наоѓа во еден поголемите градови на јужниот брег на Турција. Мерсин го има едно од најважните пристаништа на земјата и исто така, тој е многу живописен град. Ова училиште е едно од најголемите училишта во градот, со 1.700 ученици. Ова училиште организира посебни активности за поттикнување на самодовербата, намалување на недостигот на љубов, поттикнување на комуникацијата меѓу децата од различни социјални слоеви и способностите за учење, промена на менталитетот и ставот кон учениците и активностите преку работни терапии.

Покрај тоа, ова училиште е дел од еден многу важен проект координиран од страна на Министерството за образование. Се работи за проектот “Демократско граѓанство и образование за човекови права” (DC/HRE) во Турција, кој е амбициозен проект со многу компоненти и се базира на последните реформите во план програмите на училиштата и тековните напори за обука на наставниците во полето на образованието за демократско граѓанство и образованието за човековите права (EDC/HRE) кои се случуваат во Турција од 2008 година.

Земја: Турција
Лице за контактCigdem Kum
Телефон: +905058232218
http://pakizekokulu.meb.k12.tr/

Zendensino е посветено на промовирање на интегриран развој и подобрување на динамиката на градот Еспосенде, што како географска област е директно поврзан со туризмот и гастрономската индустрија. Првата и најважна цел на Zendensino е да го потисне недостигот на квалификувани професионалци од областа на туризмот, угостителството, информатиката и негата на деца, придонесувајќи на овој начин напредок на учениците и професионална сертификација на локалните тинејџери. Zendensino е горд што е во состојба да одржи добро квалификувани техничари на локалниот пазар на работа.

Земја: Португалија
Лице за контактVasco Miranda
Телефон: +351966653795
http://www.zendensino.pt


Inercia Digital е иновативно социјално претпријатие во Андалузија, основано во 2012 година, со свои претставништва ширум Европа, и се фокусира на поттикнување на обуки за дигитални вештини во Европа како за организациите така и за претприемачите.

Inercia Digital има неколку годишно искуство со меѓународни и европски проекти, во и надвор од програмата Еразмус + во кои активно учествува. Врз основа на стручната област, во текот на последните две години создаде водечки веб-сајтови и платформи за е-учење наменети за образовните институции и даватели на услуги (како што се училиштата, центрите за образование на возрасни, стручно ориентирано образование и обуки, итн), со цел да интегрираат ИКТ во нивните секојдневни активности преку обуки за дигитални компетенции и веб алатки, е-учење, виртуелни можности и учење преку соработка.

Inercia Дигитални се здоби со сертификат од страна AENOR како Млада Иновативна Компанија и спроведува ISO 29990: 2010 – Услуги за учење за неформално образование и обука – благодарение на проектот CooperActive.

Земја: Шпанија
Лице за контакт: Caridad Martínez Carrillo de Albornoz
Телефон: +34687680571
http://www.inerciadigital.com