Натпревар

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО

 1. За да учествувате во натпреварот мора да сте државно/општинско средно или основно училиште.
 2. Најдоцна до 1 Јуни 2017 да ја пополните следната форма. Бидејќи формата содржи повеќе делови најдобро е да ја одговорите следната верзија рачно, а потоа да ги пренесете податоците на онлајн верзијата.
 3. Рамката го определува степенот на дигитализираност на Вашето училиште во пет категории:
  1. Училишна ИКТ култура
  2. Ресурси и инфраструктура
  3. Интеграција на ИКТ во наставниот план
  4. Континуиран професионален развој
  5. Лидерство и визија
 4. После завршувањето на рокот за самоевалуација, експерти од проектот ќе ги посетат училиштата за кои имаат информации дека се најдигитализирани, а претходно направиле самоевалуација.
 5. 1 Јули – прогласување на победници
 6. Победник и сертификат за секоја категорија
 7. Најдигитализирано училиште е училиштето кое ќе добие најмногу поени, вкупно во сите категории.
 8. Еден претставник од училиштето- победник ќе присуствува на завршниот настан во Хуелва, Шпанија