Почетен состанок

Датум на состанокот: Сабота, 21 Ноември
Време на состанокот: 12:00
Траење на состанокот: 4 часа
Место: Скопје, Македонија
Учесници: 6

Главната цел на состанокот е воспоставување на менаџментот на правилата и условите на проектот. Темите кои беа анализирани и дискутирани на состанокот беа: Презентирање на прашањето за  управувањето; Преставување на предлог за ОЕР платформата и  Веб порталот. Важно е да овој концепт биде јасен на самиот
почеток. Одговорен за оваа активност беше Инерциа Дигитал; Преставување на главната идеа за истражувањето на добри практики за примена на ИКТ во образованието; планирање на планот за дисеминација и евалуација; Останатите активности од проектот, цели и прашања околу буџетот.

Во текот на состанокот партнерите се претставија како и нивните организации.

Конечно се дискутираше за следните чекори за текот на проектот